افغانستان

نبود برق و مختل شدن زندگی روزمره‌ی مردمِ پایتخت

در بیش‌تر از یک ماه گذشته پرچاوی دوام‌دار برق در کابل، زندگی روزمره‌ی مردم را برهم زده و باشندگان پایتخت خواهان داشتن برق به گونه‌ی منظم در جریان روز هستند و از این مشکل به ستوه آمده‌اند.

کمبود برق، سبب بروز دشواری‌های گوناگون برای باشندگان کابل شده و بسیاری از آنها را در انجام فعالیت‌های روزمره‌‌ی شان، دچار مشکل ساخته‌است.

روایت یک‌ روز زندگی در کابل

«ساعت شش شام به وقت افغانستان است و تیلفون من کمتر از ۲۰ درصد شارژ دارد. در هفته‌های پسین برق در کابل طوری است که در ۲۴ ساعت ۲ ساعت بیش‌تر برق نداریم. این روزها اکثر اوقات برق پس از ۱۰ شب می‌آید‌، آن هم برای مدتی کوتاه و تنها کاری که من و احتمالن دیگران در این مدت زمان کم می‌توانیم انجام دهیم، شارژ باطری تیلفون همراه و لپ تاپ است؛ چون در جریان روز برای انجام کارهای روزمره و کار دفتر به این وسایل نیاز دارم.»

هویدا حدیث، یکی از آموزگاران است که در کابل زندگی می‌کند. او از نبود برق شکایت دارد و می‌گوید که نبود برق در جریان روز، تمام تقسیم اوقات و فعالیت روزمره‌اش را برهم زده‌است.

حدیث در این باره می‌افزاید: «کار من طوری است که در جریان روز به موبایل و کمیپوتر نیاز دارم. در طول روز، در کابل اصلن برق نیست. اگر برق بیاید، نصف شب می‌آید و من نمی‌توانم هیچ استفاده‌ای از آن کنم. بسیاری از روزها به دلیل نبود برق تیلفونم خاموش می‌شود و از انجام کارهایم عقب می‌مانم.»
او در ادامه گفت: «نبود برق در طول روز باعث شده‌است که من نتوانم در جریان روز به کارهای خانه رسیدگی‌ کنم و تمامی کارهایم مختل می‌شود.

برق حالا بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم جهان است. شاید اگر شما داستان یک روز زندگی در بی‌برقی را این روزها در کابل به یک شهروند خارجی بازگو کنید، باور نکند که کابل در قرن ۲۱ در جریان روز برق ندارد.
بربنیاد معلومات، ۷۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از ازبیکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و متباقی ۳۰ درصد از منابع داخلی تأمین می‌گردد

خواستیم در مورد پرچاوی‌های دوام‌دار برق در بیش‌تر از یک ماه گذشته نظر حکمت میوندی، سخن‌گوی ریاست برشنا را داشته باشیم؛ ولی با تماس های مکرر مؤفق نشدیم.

اما چند‌ی پیش، سخن‌گوی این ریاست در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دلیل پرچاوی های برق را مشکل در شبکه‌های تولید و توزیع برق در کشور ازبیکستان بیان کرده و از شهروندان کشور خواسته بود تا «حوصله» کنند.

برق، اصلی‌ترین عامل تولید در یک کشور

عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی می‌گوید: «برق، اساسی‌ترین نیازمندی یک جامعه است و تمام امور زندگی امروز وابسته به برق است. اگر برق نباشد، ما نمی‌توانیم اشتغال‌زایی کنیم و در زمینه‌ی تولید، پیش‌رفت چشم‌گیری داشته باشیم. این وضعیت (کمبود ‌برق) ما را به یک کشور مصرفی تبدیل خواهد کرد.»

کمبود برق در افغانستان تازگی ندارد و این مشکل از زمانی که گروه طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، بیش‌تر شده‌است.

پیش از آن نیز یکی از عاملان بی‌برقی در کشور افراد طالبان دانسته می‌شدند؛ زیرا جنگ‌جویان این گروه متهم به تخریب پایه‌های برق در نواحی مختلف افغانستان‌ بودند .