افغانستان

دروازه‌ی آرام‌گاه منسوب به حضرت علی در مزارشریف به روی زنان بسته شد

بربنیاد دستور تازه‌ی طالبان، محدودیت‌های زیادی بر زنان در ولایت بلخ ایجاد شده‌است که از آن جمله، یکی هم وضع محدودیت ورود بانوان به روضه‌ی شریف یا همان آرام‌گاه منسوب به حضرت‌ علی است.

طالبان به تازگی در یک آگهی که آن را به روی یک دیوار نصب کرده‌اند، نوشته‌اند که زنان دیگر حق ندارند به روضه‌ی مبارک بروند .

افسانه‌ی ۲۵ ساله که همراه با خانواده‌اش یک‌جا برای زیارت به روضه‌ی حضرت علی رفته بود، می‌گوید که با برخورد تند افراد مسلح طالبان روبه‌رو شده‌‎است.

او می‌افزاید: «با آمدن طالبان دروازه‌ی دانشگاه‌ها، مکتب‌ها و باش‌گاه‌های ورزشی به‌ روی زنان بسته شد. متأسفانه در این روزهای دشوار، ورود به روضه‌ی مبارک هم به روی ما زنان بسته شد؛ تنها جایی که ما همیشه به آنجا می‌رفتیم و مکانی امن برای ما بود.»

افسانه تأکید کرد: «ما زنان در افغانستان، جایی برای تفریح نداریم. روضه‌ی مبارک تنها مکانی برای آرامش روحی ما بود که همراه با خانواده به آنجا می‌رفتیم.»

این روزها وضعیت زندگی برای دختران و زنان در افغانستان روز به روز دشوارتر شده که تحملش برای آنها توان‌فرسا است.

باصره، یکی از باشندگان ولایت بلخ در مورد بسته شدن دروازه‌ی روضه به روی زنان می‌گوید: «در حال حاضر، جاهای دیگر به روی زنان بسته شده و روضه‌ی شریف یگانه محلی بود که زنان با هم  در آنجا منسجم می‌شدند، طالبان از ترس اینکه زنان تظاهرات نکنند، درب روضه‌ی شریف را هم بستند.»

طالبان دلیل این اقدام خود را، رعایت نکردن حجاب از سوی زنان و دختران اعلام کرده‌اند.

شماری از زنان در بلخ می‌گویند که با وجود داشتن لباس منظم و ماسک، اجازه‌ی ورود به روضه‌ی شریف را ندارند و مدتی است که این مکان برای زنان بلخ امن نیست.

به گفته‌ی این بانوان، پیش از بستن دروازه‌ی روضه‌ی شریف به روی زنان، آنها تنها روزهای دوشنبه اجازه‌ی رفتن به این مکان مقدس را داشتند و بر اساس دستور طالبان، هیچ زن بدون رو بند یا برقع اجازه‌ی ورود بر صحن این زیارت‌گاه را نداشت.

آرام‌گاه منسوب به حضرت علی در مرکز شهر مزارشریف قرار دارد و افزون بر اینکه مکانِ تفریحی و زیارتی است، مسیر رفت‌وآمد مردم نیز می‌باشد.

پس از بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در افغانستان، آنها محدودیت‌های بسیاری برای زنان و دختران در افغانستان وضع کردند؛ محدودیت‌هایی که با انتقادهای داخلی و خارجی زیادی مواجه شد.

 این درحالی‌ست که کارشناسان باورمند اند که طالبان در تلاش هستند، زنان را برای همیشه از اجتماع حذف کنند.