افغانستان

طالبان: ۲۸۰ هزار جریب زمین غصب شده در هرات پس گرفته شد

کمیسیون مبارزه با غصب زمین های دولتی حکومت طالبان گفته است که پس از زمان ایجاد این کمیسیون تا کنون نزدیک به ۲۸۰ هزار جریب زمین غصب شده در کشور را پس گرفته است.

مسوولان این کمیسیون در نشستب با مسوولان محلی طالبان در زون غرب بر پس گیری زمین های غصب شده تاکید کرده است.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان که ریاست کمیسیون مبارزه با غصب‌ زمین‌های دولتی را به عهده دارد گفته است که نزدیک به ۸۰۰ هزار جریب زمین غصب شده در سراسر افغانستان زیر بررسی است.

بر بنیاد آمارهای این کمیسیون، نزدیک به ۶۰۰ هزار جریب زمین دولتی در هرات غصب شده است.

اما یکی از باشندگان هرات که نمی خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به خبرنگار آمو گفت که بیشتر زمین‌هایی را که طالبان گرفته اند از نظامیان پیشین بوده است.

او گفت: «تمام این حرف های طالبان دروغ است هیچ زمین دولتی و یا مال بیت المال را طالبان غصب شده تثبیت نکرده اند بلکه همه جایدادهای مردم بیچاره بوده است و یا مالک همان زمین و یا ملک از کارمندان و یا نظامیان حکومت پیشین بوده است که حالا همه را طالبان از خانه و زمین های شان بیرون می‌کنند.»

کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شوی در میزان سال روان هجری خورشیدی از سوی هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه ایجاد شد.