افغانستان

اوچا: توزیع کمک‌ها در دایکندی یک هفته پس از توقف از سرگرفته شده است

عکس از سازمان جهانی غذا

منابع محلی در دایکندی پس از آن که به آمو گفتند که اوچا یا نهاد هماهنگ کننده‌ای کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان توزیع کمک‌ها در این ولایت را متوقف کرده است، این نهاد می‌گوید که فعالیت‌های خود را در این ولایت از سر گرفته‌اند.

منابع محلی در دایکندی به خبرنگار تلویزیون آمو گفتند که در هفتم دسامبر امسال اوچا روند توزیع مددرسانی را در این ولایت توقف داده است.

منابع گفته‌اند که دخالت طالبان در توزیع کمک‌ها و شناسایی مستحقین، احتمال فساد در نهادهای همکار ملل متحد و شکایت‌ها از توزیع مواد فاسد از مسایلی بوده در این مورد نقش داشته است.

پس از توقف روند توزیع کمک‌ها مسئولان محلی اوچا گفتند که این تصمیم از طرف رامیز الکباروف، هماهنگ کننده‌ای امور بشردوستانه برای افغانستان گرفته شده است و آنها جزئیات بیشتری در این باره در جریان نیستند.

اکنون دفتر مطبوعاتی اوچا در پاسخ به خبرنگار آمو تائید می‌کند در توزیع مواد غذایی و غیرغذایی در ولایت دایکندی در اوایل ماه جاری میلادی وقفه یک هفته‌ای بوجود آمد بود، اما از ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ تائیدی آغاز دوباره را گرفته است.

اوچا افزوده است: «اصول کمک‌های بشردوستانه ایجاب می‌کند که همه ارزیابی‌ها، شناسایی و انتخاب مستفدین کاملا مستقل باشد و اینکه کارکنان بشردوستانه اعم از زن و مرد می‌توانند به طور کامل در ارزیابی‌ها و ارائه کمک‌ها شرکت کنند و اطلاعات مستحقین محافظت شود.»

دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان در پاسخ به ایمیل تلویزیون آمو همچنان تذکر داده است که «شرکا موظف به پیروی از توصیه نامه‌های مقام‌ها برای شروع ارزیابی یا ارائه کمک نیستند. تطبیق این معیارها برای همه کاربردهای کمک‌های بشردوستانه در همه کشورهای جهان یکسان است.»

در اوایل ماه نوامبر امسال تلویزیون آمو گزارشی منتشر کرد که مواد غذایی ‌های فاسد و غیرقابل استفاده از کمک‌های بشردوستانه سازمان غذایی جهان ملل متحد در شماری از ولسوالی‌های دایکندی از جمله نیلی مرکز آن توزیع شده است.

سخنگوی WFP آن زمان گفت که توزیع را متوقف کرده و آرد توزیع شده را جمع آوری می‌کند. اما هنوز این کار نشده است. اخیرا هیئتی از سازمان غذایی جهان به دایکندی سفر کرد و با شماری از شوراها در نیلی نیز دیدار کرده است. این هیئت وعده داده است که به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند.

فعالان مدنی در مناطق مرکزی به ویژه دایکندی می‌گویند که توقف در توزیع کمک‌ها و توزیع مواد فاسد رنج باشندگان این مناطق را دوبرابر می‌کند و توقع می رود که ملل متحد بر نحوه توزیع کمک ها نظارت دقیق تر داشته باشد.

این در حالی است که هزاره‌جات یک‌سال است که زیر خشکسالی شدید را سپری می‌کنند و میزان بیکاری و فقر نیز در آن مناطق افزایش یافته است، مردم این مناطق در زمستان پیش‌رو به کمک‍‌های بشردوستانه شدیدا نیازمند کمک هستند.