بازرگانی

شهرداری شبرغان کراچی ده‌ها تن را ضبط کرده‌است

شماری از دست فروشان در ولایت جوزجان می‌گویند که ریاست شهرداری شهر شبرغان، به منظور تغییر موقعیت آنان و تنظیم امور شهری، کراچی‌های آنان را همراه با اجناس آن ضبط کرده‌است.

این کسبه‌ کاران می‌گویند که طالبان نخست آنان را بازداشت کرده و سپس آن‌ها را با کراچی‌های شان با خود برده‌اند؛ اما پس از رهایی‌ مال و اموال شان را تسلیم نکرده‌اند.

آنها با انتقاد از اقدام پسین ریاست شهرداری مبنی بر جمع‌آوری و نقل مکان آنان به بخش دیگر شهر می‌گویند که ریاست شهرداری باید کراچی‌های ضبط شده‌ی آنان را پس بدهد.

این دست فروشان می‌گویند که موقعیتی را که شهرداری به آنان تعیین کرده، برای خرید و فروش مناسب نیست و حتا نمی‌توانند پول نان خشک را تهیه کنند.

آنان از ریاست شهر داری می‌خواهند تا کسبه کاران را بیش‌تر از این اذیت نکرده و دوباره به مکان قبلی شان منتقل شوند.

عزیزالله، یکی از این کراچی‌داران در شهر شبرغان است. او که نان‌آور خانواده ۱۰ نفری‌اش است، در گوشه‌ای از شهر، روی کراچی گوشت مرغ می‌فروشد.

وی با انتقاد از تصمیم اخیر شهرداری شبرغان می‌گوید که ریاست شهرداری آنان را به یک مکان دور از شهر منتقل کرده و این مکان در زمستان پیش رو برای خرید و فروش آنان مناسب نیست.

عزیزالله می‌افزاید: «کراچی بسیاری از کسبه کاران توسط ریاست شهر داری غصب شده‌ و تا حال کراچی آنان را همراه با اجناس آن، پس نداده‌اند. طالبان، کسبه کاران را همراه با کراچی‌های شان می‌برند، از آنان فلم معذرت خواهی می‌گیرند و خود شان را رها می‌کنند؛ اما کراچی و موادش را پس نمی‌دهند.»

محمد علی یکی دیگر از کسبه کاران است. او حالا روی کارتنی در گوشه‌ای از شهر، گوشت مرغ به فروش می‌رساند.

وی می‌گوید: «طالبان کسبه کاران را بازداشت کرده و آنان را با خود شان می‌برند و حتا لت و کوب می‌کنند تا کسبه‌کاران جای دیگری را برای فروش محصولات انتخاب کنند. چندین روز در موقعیتی که طالبان گفته بودند، به‌ خاطر فروش رفتم؛ اما فروش نداشتم. طالبان ما را نمی‌گذارد. ما مردم غریب در این زمستان سرد، زندگی و روزگار را چطور بگذرانیم.»

در همین حال، مولوی حبیب‌الله قانع، شهردار شهر شبرغان می‌گوید که آنان بربنیاد تشکیل کمیته‌‌ای توسط چندین اداره‌ی جوزجان، تصمیم به تغییر موقعیت کسبه کاران گرفته‌اند و از کسبه کاران می‌خواهند تا ازدحام در شهر ایجاد نکنند و در موقعیتی که شهرداری برای آنان مناسب دیده، نقل و مکان کنند.

کسبه کاران همچنان از ریاست شهرداری شبرغان می‌خواهند تا کراچی‌های آنان را که نزد این ریاست ضبط است، به آنان باز گردانده و در سه ماه زمستان برای شان فرصت کاری را در موقعیت قبلی فراهم کند.