افغانستان

بازنشستگان در غور خواهان پرداخت تن‌خواه‌شان هستند

شماری از بازنشستگان در ولایت غور می‌گویند که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان تاهنوز حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده‌اند و در شرایط دشواری زندگی می‌کنند.

دوست محمد ۸۵ ساله یکی از بازنشستگان غور است. او روزانه سرگرم کار عریضه نویسی می‌باشد.

دوست محمد در صحبت با خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید که عدم پرداخت حقوق‌اش از سوی حکومت طالبان سبب شده تا در شرایط دشواری زندگی کند.

دوست محمد می‌افزاید: «در خانه هشت نفر هستیم. دو سال شد که حقوق متقاعدی ما را دولت امارت پرداخت نکرده ما مشکلات داریم. حقوق متقاعدی ما می‌تواند، بخشی از مشکلات ما را حل کند. ما با کار عریضه نویسی روزی ۱۰۰ تا ۳۰۰ افغانی کار می‌کنیم.»

دوست محمد از حکومت طالبان می‌خواهد تا تنخواه‌شان را پرداخت کنند تا آنان بتوانند به مشکلات زندگی‌شان رسیدگی کنند.

محمدصالح یکی دیگر از بازنشستگان غور نیز که کار عریضه نویسی دارد از عدم پرداخت حقوق بازنشستگی شکایت می‌کند و می‌گوید که حکومت طالبان باید در پرداخت حقوق آنان توجهی جدی کنند.

او در صحبت با تلویزیون آمو می‌گوید: «من نان آور یک خانواده ۱۲ نفری هستم. اگر با کار عریضه نویسی می‌توانیم مخارج خانواده خود را تامین کنم. طالبان مسئولیت دارند تا حقوق ما را پرداخت کنند.»

بازنشستگان غور پرداخت حقوق متقاعدی خود را حق قانونی‌شان می‌دانند و می‌گویند که آنان در جامعه خدمت کرده و باید طالبان حقوق‌شان را پرداخت کنند.

به گفته باز نشستگان غور، آنان سالانه بالاتر از ۳۵ هزار افغانی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند.

آنان می‌گویند که آنان حقوق شان را در زمان جمهوریت به‌گونه‌ی منظم دریافت می‌کنند و با آن برخی از نیازهای خود را خریداری می‌کنند.

در ولایت غور ۲۳۱ فرد بازنشسته وجود دارد که شامل متقاعدین نظامی و ملکی می‌شوند که در وضعیت بدی اقتصادی زندگی می‌کنند.