جهان

توافق اتحادیه اروپا برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای

براساس توافق جدید، بازار کاربن اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان ۶۲ درصد در مقایسه با سطح سال ۲۰۰۵ کاهش می‌دهد.

مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا روز یکشنبه (۱۸ دسامبر) به یک توافق سیاسی دست یافتند که بر اساس آن بازار کاربن این کشورها را بازنگری کنند.

هدف از این توافق کاهش هرچه زود انتشار گازهای گلخانه‌ای که باعث افزایش گرمای زمین می‌شود، و اعمال قیمت‌های جدید از سال ۲۰۲۷ بر «دی اکسید کربن» که به عنوان سوخت در حمل و نقل جاده‌ای و ساختمان‌ها استفاده می‌شود، است.

بازار کاربن اتحادیه اروپا از به حدود ۱۰هزار. نیروگاه و کارخانه می‌خواهد که در صورت ایجاد آلودگی، مجوزی برای انتشار «دی اکسید کربن» بگیرند؛ ترتیبی که برای تحقق هدف اتحادیه اروپا برای کاهش ۵۵ درصدی انتشار خالص تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطح انتشار سال ۱۹۹۰ در نظر گرفته شده است.

براساس توافقی که مذاکره کنندگان کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا دست یافته‌اند، بازار کاربن این اتحادیه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۶۲ درصد در مقایسه به سطح تعین شده سال ۲۰۰۵ اصلاح خواهد شد.

این طرح شامل حذف ۹۰ میلیون مجوز انتشار «کاربن دای اکساید» از سیستم در سال ۲۰۲۴، ۲۷ میلیون در سال ۲۰۲۶ و کاهش سقف اجازه انتشار«کاربن دای اکساید» از ۲۰۲۴-۲۰۲۷ به ۴.۳ درصد و از ۲۰۲۸-۲۰۳۰ به ۴.۴ درصد، است.

اتحادیه اروپا پس از ۳۰ ساعت گفتگو موافقت کرد تا در سال ۲۰۲۷ بازار کاربن جدیدی را راه اندازی کند که تامین کنندگان مواد سوخت منتشر کننده «دی اکسید کربن» را تحت پوشش قرار دهد.

در این طرح خانواده‌ها نیز گنجانده شده بود که با مخالفت قانون‌گذاران اتحادیه اروپا مواجه شد. از این رو مذاکره کنندگان روی اقدامات متعددی برای محافظت از شهروندان اروپا در برابر قیمت بالای «دی اکسید کربن» موافقت کردند.

اگر قیمت سوخت در سال ۲۰۲۷ به اندازه امروز بالا باشد. معرفی بازار جدید کاربن تا سال ۲۰۲۸ به تعویق خواهد افتاد. اگر قیمت «دی اکسید کربن» نیز ۴۵ یورو (۴۷.۶۲ دالر) برسد، مجوزهای انتشار «دی اکسید کربن» اضافی برای کاهش قیمت‌ها به بازار عرضه خواهد شد.

این توافق موقتی است و باید به طور رسمی از سوی پارلمان اروپا و شورای اروپا تصویب شود.