افغانستان

گاز گرفتگی باز هم فاجعه آفرید

باشنده گان پغمان کابل روز جمعه ۲۵ ماه قوس جسد های یک تازه عروس و داماد را به خاک سپردند. نزدیکان این خانواده ها به آمو می گویند که مراسم ازدواج این زوج را به روز پنج شنبه را برگذار کردند اما این دو جوان در نتیجه گاز گرفته گی در نخستین شب ازدواج شان جان باختند.

نزدیکان خانواده داماد می گویند که نوید ۲۲ ساله بود و مراسم ازدواج او پنج شنبه شب در روستای «باغ سبزک» پغمان برگذار شد.

نزدیکان این عروس و داماد می‌گویند آنان چند ساعت پس از پایان مراسم جسد این دو جوان را با لباس عروسی از اتاق شان پیدا کردند.

نوید کوچکترین فرزند خانواده بود که به تازگی مکتب را به پایان رسانده بود. حیدالله حمید، پدر نوید با تنگ دستی و هزار امید ازدواج آخرین فرزندش را جشن گرفته بود.

حمیدالله پدر نوید که مرد کهن سالی است می گوید ،«نمی‌ دانم با  این درد از دست دادن فرزندش چگونه  زندگی  کند.

این نخستین بار نیست که گاز گرفتی از یک خانواده قربانی می گیرد.

همه ساله در زمستان شماری از خانواده ها در نتیجه بی پروایی عزیزان شان را از دست می‌دهند.

وزارت‌ صحت عامه طالبان می‌گوید همه ساله در فصل زمستان واقعات عاجل گاز گرفته را در شفاخانه ها بیشتر به ثبت می رسد..

چند روز پیش نیز یک مادر با سه فرزندش در نتیجه گاز گرفته گی در کابل جان باختند.