زنان

ایجاد یک کارگاه خیاطی در ولایت فراه برای کمک به خودکفایی بانوان

یک خانم در ولایت فراه یک کارگاه خیاطی را برای شماری از زنان ایجاد کرده است. او امیدوار است با آموزش خیاطی به بانوان زمینه خودکفایی اقتصادی را برای آنها فراهم کند.

بانوانی که در این کارگاه خیاطی را فرا گرفته‌اند، بیوه و نان‌آور خانواده‌هایشان هستند و حتی دختران بالاتر از صنف ششم که دروازه مکاتب برروی مسدود است در این کارگاه آموزش خیاطی را فرا گرفته‌اند.

بانوان شرکت کننده در این کارگاه امیدوار هستند تا با یاد گرفتن خیاطی بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین کنند.

شیما که در یکی از موسسات خصوصی خیاطی را آموزش دیده حالا این کارگاه را برای ۲۵ خانم ایجاد کرده است تا آنها را آموزش بدهند و برایشان زمینه کار فراهم شود.

به گفته‌ی وی فعالیت این کارگاه که از چهارماه به اینسو ادامه دارد و شرکت کنندگان در آن مصروف لباس دوزی و مهره‌دوزی هستند و برای آنها تا پنج هزار افغانی معاش پرداخت می‌شود.

شیما می‌گوید: «خانم‌هایی که در این کارگاه مصروف به کار هستند، نان آور خانواده‌شان هستند و نیاز است تا حکومت برای فروش محصولات خیاطی بازار فروش و مارکت زنانه ایجاد نماید و نیز از این کارگاه حمایت نماید.»

این کارگاه درحالی در ولایت فراه فعالیت خود را ادامه داده است که مسوولان محلی طالبان در این ولایت محدودیت‌های زیادی را برای زنان در فراه ایجاد کرده‌اند.

زهرا یکی از زنان شرکت کننده در این کارگاه می‌گوید: «سه و نیم ماه می‌شود که اینجا کار می‌کنم، بیوه هستم نان آور خانواده ندارم و خرج ۵ نفر به گردنم است. از اینکه این کار پیدا شده خیلی خوشحالم. ما اینجا کار می‌کنیم تا برای خود نان پیدا کنیم ما باید خودمان کار کنیم، بخاطری که این حکومت هیچی ندارد که با ما کمک کند و هیچی به خانم ها کمک نمی‌کند.»

حمیرا یکی دیگر از شرکت کنندگان در این کارگاه تاکید کرد: «مشکلات ما خیلی زیاد است نان آور خانواده هستم هفت نفر در خانه هستیم. روزی سه ساعت به این کارگاه می‌آیم تا بتوانم از این راه برای خانواده درآمد داشته باشم.»

در حالی این کارگاه برای زنان ایجاد می‌شود که در افغانستان دست خانم‌ها از اکثریت فعالیت‌ها کوتاه شده و حالا اکثریت خانم‌ها خانه‌نشین هستند.

حکومت کنونی در برابر کار، فعالیت و آموزش زنان و دختران محدودیت وضع کرده است و این قشر را با مشکلات فراوان مواجه ساخته است. زنان می‌گویند که به گوشه راندن خانم‌ها و کنار گذاشتن آنها از جامعه  نه تنها طالبان را به اهداف شان نزدیک نمی‌کند که باعث دوری مردم از آنها و خلق مشکلات جدید برای آنها خواهد شد.