افغانستان

حکمتیار: حکومت پیشین در حمله های اخیر در کابل دست دارد

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می گوید که حمله‌ها بر مسجد ایمان در دفتر این حزب،حمله به سفارت پاکستان در کابل و حمله بر مهمان‌خانه«لوگن» در کابل که محل اقامت شهروندان چین است، به رهبریشماری از کشورها و گروه ها به شمول حکومت پیشین، سازمان‌دهی شده است.

آقای حکمتیار که در خطبه نماز روز جمعه ۲۵ قوس صحبت می کرد، گفت که طراح حمله‌های اخیر، یک تاجیکستانی است که در سال های گذشته در کابل بوده و در مهمانخانه های«امنیت ملی» حکومت پیشین از او«پذیرایی» شده بود.

رهبر حزب اسلامی می افزاید سندهایی که از حمله کننده‌گان بر مسجد این حزب به  دست آمده است نشان می دهد که هر دو حمله کننده «تاجیکستانی» بودند و چهارماه پیش از راه آذربایجان، ترکیه و ایرانبه افغانستان آمده بودند.

آقای حکمتیار می گوید«عملیات اخیر در کابل و بخش‌های دیگرافغانستان نشان می دهد که این گروه تروریستی، همان اهدافی را نشانه گرفته که در واقع اهداف گروه های شامل رژیم قبلی بود و با هیچ توجیه و منطقی نمی توان آنرا اهداف این گروه گرفت.حمله های اخیر چه ربطی به تروریست های تاجیکی دارد؟ و چه سودی برای آنان دارد؟ اصلا قابل پذیرش نیست که اینها برای اهداف خود این کار را کرده باشند. با کمیدقت می توانیم درک کنیم که این عملیات از سوی چه کسی تنظیمشده، اهداف و تمویل از چه کس بوده و هیچ کسی در آن اشتباه نمی کند»

هرچند تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است اما به گفته آقای حکمتیار، خاموشی داعش به این حمله به معنای«اعتراف»این گروه است.

آقای حکمتیار گفت که همه این موارد را با مسولان طالبان مطرح کرده و در انتظار پاسخ نهایی است. وی تاکید می ورزد پس از آن که طالبان در این باره به او پاسخ بگویند شورای مرکزی حزب اسلامی را فراخوانده و تصمیمخواهد گرفت که با مسوولان حمله‌های یک ماه اخیر در کابل و سمنگان چی گونه«حسابی» کند. 

او افزود« در این باره مواردی را با حکومت طالبان شریک کرده ایم، منتظر پاسخ استیم و پس از آن شورای مرکزی حزب اسلامی را دایر خواهیمکرد و تصمیم نهایی را در این باره خواهیم گرفت. چی کنیم و با کسانی،گروه و جناحی که مسوول این حمله است چگونه حسابی کنیم. جنایتهایی که در افغانستان و کشورهای دیگر و افغان ها ایجاب می کند که باید برای یک مبارزه سرنوشت ساز دیگر آماده شد و این فتنه را سرکوب کرد و تنها مبارزه فکری کفایت نمی کند.» 

او می گوید که همه حمله ها بر مسجدها، مدرسه ها، شفاخانه ها، نمازهایجنازه، نمازهای جمعه و ترور‌عالمان دین و شخصیت های جهادی از سویهمین گروهی که طراح حمله های پسین کابل است، طراحی شده بود و در آن هنگام نیز در مهمانخانه های«امنیت ملی» به سر می بردند.

به گفته او هر باری که مذاکرات میان نماینده گان امریکا و طالبان به توافق نزدیک می شد، این گروه برای«فتنه و تاخیر» حلمه هایی را طرح و راه اندازی می کرد.

روز جمعه ۱۱ قوس سال روان میلادی، هنگامی که آقای حکمتیار در خطبه نماز جمعه سخنرانی می کرد، نخست انفجاری در ورودی دفتر آقایحکمتیار صورت گرفت و پس از آن دو حمله کننده وارد محوطه این دفتر شدند و به سوی مسجد در محوطه این دفتر حمله کردند.

یک هفته پس از این حمله، گلبدین حکمتیار از هواداران خود خواست که برای یک«جنگ» و «مبارزه» دیگر آماده شوند. اما امروز«۲۵ قوس» آقایحکمتیار می گوید که«با هیچ هم وطن مومن خود قصد جنگ را نداریم» 

در کمتر از یک ماه گذشته، سه حمله بر مسجدی در دفتر حزب اسلامی،سفارت پاکستان در کابل و مهمان‌خانه«لونگن» که شهروندان خارجی در آن حضور داشتند صورت گرفته است.