زنان

داستان زندگی یک سارنوالِ زن زیر حاکمیت طالبان

مشتری دانش، بانوی جوان معلولی است که پیش از سقوط کشور به دست طالبان به حیث رییس عمومی دادستانی مبارزه با آزار واذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی کار می‌کرد.

بانو مشتری تحصیلات خود را در ولایت پروان به پایان رسانده و همزمان با آغاز کار به عنوان سارنوالی تحقیق در یک دانشگاه دولتی و یک دانشگاه خصوصی در رشته‌های اداره و پالیسی و جزا و جرم شناسی ماستری گرفته است.

او در دو سالگی به دلیل بی‌توجهی داکتران فلج شده است. اما تسلیم معلولیت نشد و اکنون در سن ۳۴ سالگی دو ماستری دارد.

او با پای مصنوعی و دو عصا سال‌ها مکتب و پوهنتون رفت تا اینکه سارنوال شد.

این سارنوال زن می‌گوید که بیشتر از ۵ سال در کابل سارنوال منع خشونت علیه زنان بوده و یک هفته پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان به‌حیث رئیس عمومی سارنوالی منع آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی از سوی لوی سارنوالی گماشته شده‌است.

مشتری، اما امروز از سوی حکومت طالبان اجازه رفتن به وظیفه را ندارد.

این سارنوال دارای معلولیت، تنها نان‌آور خانواده ۱۰ نفری خود است و غم نان بیشتر از بیماری به جانش ریشه دوانده است.

او تسلیم نشد

سرنوشت مجبورش ساخته تا به‌خاطر مصارف خود و خانواده خیاطی کند و کرایه خانه را پرداخت کند. اوقاتی که از کار یا خیاطی فارغ می.شود، بیشتر دوست دارد، مطالعه کند و کتاب را دوست خود می‌داند.

خانم دانش می‌گوید: «مشکلات مالی در نظام فعلی افغانستان وجود دارد و ما در حالت فقر و بیچاره‌گی به سر می‌بریم، حتی چند ماه میشه کرایه خانه خود را نپرداختیم.»

به‌گفته این سارنوال سرنوشت کاری و امتیازی او و همکارانش تا هنوز روشن نیست.

این زن در ادامه می‌گوید که سارنوالان به خصوصو سارنوالان زن همچنان در معرض خطر قرار دارند. به باور او جامعه جهانی و کشورهای پناه‌جو پذیر هم آنان را از یاد برده است.

او گفت: «ما سارنوالان خانه‌های خود را ترک کردیم، به خانه‌ی دیگر آمدیم به‌خاطری‌که همان مظنونینی‌ که از سوی طالبان رها شدند جاهای ما را پیدا نکنند و ما را مورد سو قصد قرار ندهند. به این خاطر ما در حالت اخفا بسر می‌بریم حتی فامیل‌های ما نمی‌تواند آزادانه گشت‌وگذار کنند.»

این سارنوال دارای معلولیت زن در حالی از رفتن به کار منع شده است که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان دروازه‌های مکاتب و دفاتر را به روی زنان بستند و محدودیت‌های زیاد اجتماعی بر آنان وضع کردند.

موضوعی که واکنش‌های جامعۀ جهانی را در پی داشته و پایبندی به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شرایط جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.

اعتراضات حق طلبی زنان هم در این مدت بارها از سوی طالبان با خشونت سرکوب شده‌است. به باور او جامعه جهانی و کشورهای پناه‌جو پذیر هم آنان را از یاد برده است.

با این همه مشتری دانش از جامعه جهانی می‌خواهد به طالبان فشار وارد کنند تا امنیت جانی کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی به خصوص سارنوالان را به عهده بگیرند و به آنان اجازه کار دهند و یا هم پناهنده‌گی سارنوالان را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از این وضعیت نجات یابند.