افغانستان

سرقت چراغ‌های خورشیدی در شبرغان از سوی معتادان

باشندگان جوزجان می‌گویند چراغ‌های که کنار جاده‌یی شهر شبرغان در حال تخریب شدن اند. آنان می‌افزایند که این چراغ‌ها در حکومت پیشین با هزینه هنگفت مالی ساخته شده بود اما اکنون با بی‌توجهی شهرداری، معتادان بخش‌هایی از این چراغ‌های آفتابی را به سرقت برده اند.

در این حال باشنده گان جوزجان از مسولین شهرداری طالبان میخواهند تا در این چراغ ها را دوباره بازسازی کنند.

محمد یوسف که دکاندار است از بی پروایی شهر داری طالبان شبرغان انتقاد می‌کند و می‌گوید که در روز روشن بطری‌ها و تخت‌های چراغ‌های شهر را معتادان دزدی می‌کنند، اما مسوولان در این باره توجهی ندارند.

او می‌افزاید: «بیشترین قسمت‌های شهر در اوایل چراغان بود اما حالا همه تخریب شده اند. این سبب سرقت‌های شبانه در شهر نیز می‌گردد. حتا دکان‌های ما در تاریکی در خطر است.»

حلیم باشنده شهر شبرغان می‌گوید که ریاست شهر داری طالبان با آن که مسوولیت شهر را به عهده دارند اما به این همه چراغ های شهر توجهی ندارند.

او می‌فزاید: «معتادین به این چراغ ها سولر و بطری نماندند و همه را به سرقت بردند و حالا باقی این چراغ ها نیز در اثر بارش باران و برف تخریب می‌شود.»

باشندگان جوزجان تاریکی شهر را یکی از دلایل دزدی‌های شبانه در جوزجان می‌دانند و می‌گویند اگر از طرف شب روشنی باشد جلو سرقت‌های شبانه گرفته خواهد شد و تاریکی شب شهر را وحشت زده ساخته است.

شهرداری طالبان در شبرغان این مشکل را می‌پذیرد و می‌گوید ۵۰۷ چراغ خورشیدی در شهر که با هزینه بیش از ۶ میلیون افغانی ساخته شده بود در حال تخریب شدن اند و معتادان همه بطری‌ها و سیم‌های آن‌ها را به سرقت برده اند.

حبیب الله قانع، شهردار طالبان، مردم را مسوول نگهداری این چراغ‌ها می داند و می‌گوید مردم در این بخش همکار نبوده‌اند.

او می‌گوید چندی پیش سه تن از معتادان که مصروف دزدی این چراغ‌ها بودند از سوی شهرداری بازداشت شدند و به فرماندهی پولیس طالبان تسلیم داده شدند اما آنان این سه معتاد را آزاد ساختند.

او پولیس طالبان را انتقاد می‌کند و می‌گوید آنان در گردآوری معتادان توجهی ندارند.