افغانستان

شکایت معلولان غور به خاطر پرداخت نشدن تن‌خواه شان

شماری از معلولان غور امروز در یک گردهمایی اعتراضی در چوک مرکزی این ولایت، می‌گویند که مسؤولان طالبان حقوق آنان را پرداخت نکرده‌اند.

امیرداد ۲۸ ساله، یکی از نظامیان حکومت پیشین که در نتیجه‌ی انفجار ماین کارگذاری شده‌ی گروه طالبان هر دو پایش را از دست داده و نان‌آور خانواده‌ی چهار نفری است، می‌گوید که اداره‌ی طالبان و مؤسسات، هیچ توجهی به وضعیت زندگی او و سایر معلولان ندارند.

امیرداد می‌گوید: «در دو سال گذشته، هیچ توجهی به وضعیت ما از سوی طالبان و مؤسسات نشده‌است. طالبان هم معاشات ما را یک‌بار توزیع کرده و دیگر ندادند. حالا که هوا سرد است، ما می‌خواهیم که به قشر معلولان کمک شود.»

برخی دیگر از معلولان نیز در این گردهمایی اعتراضی ضمن تأکید بر پرداخت تن‌خواه شان از مسؤولان طالبان و مؤسسات می‌خواهند تا زمینه‌ی کار را برای معلولان فراهم کنند.

عبدالحکیم ۳۲ ساله، یکی از معلولان است که شش سال پیش، دست راستش در انفجار مین قطع شده‌است. او می‌گوید: «معلولان توان کار را دارند. اگر دولت (اداره‌ی طالبان) به ما کار بدهد، خوب است. من ۱۲ سر عیال دارم، وقتی که دولت توجه نکند و مؤسسات کمک نکنند و کار هم نداشته باشیم، چکنم، باید دیگر بمیریم.»

از سویی هم عبدالقیوم بهبودی، مسؤول انجمن معلولان غور می‌گوید که در این ولایت بیش از ۱۲ هزار معلول وجود دارد که طالبان نیمی از حقوق سالانه‌ی آنان را اجرا نکرده‌اند و معلولان با شروع فصل زمستان، در شرایط سخت و دشواری زندگی می‌کنند.

آقای بهبودی علاوه می‌کند: «بودجه برای معلولان بسیار کم است، از دولت مرکزی تقاضا می‌کنیم که بودجه‌ی ولایت غور را بیش‌تر کند تا معلولان بتوانند به سر وقت معاشات خود را اخذ کنند؛ چون معلولین هیچ نوع درآمدی ندارند.»

بهبودی از مسؤولان طالبان و مؤسسات این ولایت می‌خواهد تا در کنار فراهم کردن زمینه‌ی کار، کمک‌های دیگر را نیز برای معلولان انجام دهند.

مسؤولان محلی طالبان گردهمایی معلولان این ولایت را برحق می‌دانند؛ اما می‌گویند که وزرات شهدا و معلولان این گروه به کمبود بودجه مواجه است و از همین رو نتوانسته‌اند که نیمی از حقوق معلولان را پرداخت کنند.

گل محمد و متوکل، رییس شهدا و معلولان طالبان در ولایت غور می‌گویند که آنان برای بیش از ۸۰۰ هزار معلول ملکی و نظامی خود و حکومت گذشته حقوق پرداخت کرده و در تلاش هستند تا بتوانند حقوق سایر معلولان را نیز پرداخت کنند.

به گفته‌ی وی، دراین ولایت بیش از ۱۲ هزار معلول وجود دارد که آنان از دو تا پنج هزار افغانی حقوق پرداخت می‌کنند.

معلولان غور در حالی گردهمایی اعتراضی برگزار می‌کنند که هفته‌ی پیش نیز معین وزارت شهدا و معلولان این ولایت برای بازدید از وضعیت خانواده‌های شهدا و معلولان طالبان، به این ولایت سفر کرده بود.