جهان

آلمان ۲۵ تن را به اتهام قصد سرنگونی دولت این کشور بازداشت کرد

عکس از رویترز

نیروهای ویژهی آلمان ۲۵ تن را به اتهام پشتیبانی از یک سازمان «تروریستی داخلی» که قصد سرنگونی دولت این کشور را داشتهاند، گرفتارکرده است.

دادستانی فدرال آلمان روز چهارشنبه در بیانهای آورده است که صبح روز چهارشنبه نزدیک به سه هزار افسر پلیس و نیروهای ویژه این کشور، افرادی را دستگیر کردهاند که گمان می‌رفت اعضا و حامیان گروه های ترورستی باشند.

یک عضو حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان که در پارلمان آلمان خدمت کرده بود، یک عضو اشراف آلمانی و یک شهروند روسی از باز داشت شده گانی استند که متهم به حمایت از طرح های این گروه بودهاند.

نیویورک تایمز به نقل از دادستان‌های آلمانی گزارش داده است که برنامه های این گروه شامل حمله مسلحانه به ساختمان پارلمان آلمان، معروف به رایشستاگ بوده و اعضای این گروه، آموزش های تسلیحاتی را سازماندهی کرده اند، در تلاش برای استخدام اعضای بیشتر از سرویس های امنیتی آلمان بوده اند.

نیویورک تایمز به نقل از این دادستانها آورده است:« اعضای این گروه نوعی دولت در سایه را نیز تشکیل داده اند که در صورت موفقیت برنامه هایشان، قصد دارند آن را روی کار بیاورند. با این حال، مشخص نیست که آنها تا چه اندازه به این جاه طلبی ها نزدیک بودند.»

رسانههای بینالمللی گزارش داده اند که افراد بازداشت شده، زیر تاثیر ایدئولوژی های گروه توطئه QAnon و یک گروه توطئه گر آلمانی به نام «رایشبورگر یا شهروندان رایش توصیف کردند» است.

گقته می‌شود که این گروه معتقد اند آلمان پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری یک کشور مستقل نیست و توسط متفقین پیروز راه اندازی شده است. بسیاری از دستگیرشدگان آموزش نظامی داشتند و شامل سربازان سابق آلمانی، از جمله ارتش آلمان شرقی پیشین می‌شدند. دادستان ها گفتند که این گروه به احتمال زیاد در اواخر سال ۲۰۲۱ تشکیل شده است.

بر بنیاد این بیانیه دادستانی المان، مردی که سعی کرده بود با نمایندگان دولت روسیه بر سر طرحهای این گروه ارتباط برقرار کند در میان دستگیر شدگان است، هرچند هیچ نشانه ای مبنی بر دریافت پاسخ مثبت از سوی منابع روسی که با آنها تماس گرفته بودند وجود ندارد.

رسانه های خبری آلمان به طور گسترده این مرد را شاهزاده هاینریش سیزدهم رئوس، از نوادگان یک خانواده سلطنتی پیشین آلمان معرفی کردند.

یکی دیگر از بازداشت شدگان، که توسط دادستان به عنوان بیرجیت شناسایی شد، مظنون به انتصاب به ریاست امور قضایی این گروه بود. رسانه های آلمانی او را بیرگیت مالساک-وینکمان، قاضی در برلین و عضو آلترناتیو برای آلمان معرفی کردند. او از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی به عنوان نماینده پارلمان خدمت کرد.

نیویورک تایمزبه نقل از دادستانها گفتند که دو نفر دیگر در خارج از آلمان، یکی در اتریش و دیگری در ایتالیا دستگیر شده اند.

گفته می‌شود که دادستانی آلمان در حال حاضر، روی پروندهی ۵۲ مظنون دیدگر کار دارند.