افغانستان

لت‌وکوب یک دختر در بازار بدخشان به دلیل نداشتن چادری

تصویر از آرشیف.

پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، این گروه محدودیتهای زیادی را بر زنان و دختران افغانستان تحمیل کردند. در جریان ۱۵ ماه گذشته افراد این گروه کارهای بسیاری را برای خاموش کردن زنان کشور انجام دادند.

افراد این گروه در روزهای گذشته یک دختر دانش‌جو را به علت نداشتن چادری در شهر کهنه‌ی فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان لت‌وکوب کردند.

او که به دلیل قوانین و محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید: «می‌خواستم برای خرید به بازار بروم. من صورتم را با ماسک پوشانده بودم. یکی از اعضای طالبان که خود را نیروی امر به معروف طالبان معرفی کرد، به من گفت: ایستاد شو!. من ایستاد شدم. گفت: چرا حجاب نداری؟»

این دختر می‌گوید: «من با صدای بلند گفتم پول ندارم و از سر راهِ من دور شو؛ ولی آنها مرا لت‌وکوب کردند و هشدار دادند که دیگر بدون چادری به بازار نروم.»

نادیه، یکی دیگر از باشندگان بدخشان می‌گوید: «با وجود آنکه ما دختران حجاب را مراعات می‌کنیم؛ اما نیروهای طالبان با الفاظ رکیک و زشت با ما برخورد می‌کنند.»

چندی پیش، نیروهای طالبان به دلیل نداشتن برقع مانع ورود دختران به صنف‌های درسی د ردانشگاه شدند. دانش‌جویان پس از این عمل طالبان دست به اعتراض زدند؛ ولی طالبان در برابر آنان برخورد خشونت‌آمیز انجام دادند.

زنانی که در برابر اعمال طالبان اعتراض می‌کنند بازداشت، شکنجه و سرکوب می‌شوند.

چندی پیش دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود که «سرعت از بین‌رفتن حقوق زنان» در افغانستان، هشداری برای زنان جهان است که شکنندگی پیش‌رفت «برابری» را در این کشور نشان می‌دهد.

این درحالی است که با مستقر شدن اداره‌ی طالبان در ولایت بدخشان، خشونت‌های زیادی از سوی این گروه در برابر مردم انجام شده‌است. بررسی تیلفون‌های همراه در ایست‌های بازرسی طالبان، تهدید و تحقیر چهره‌های فرهنگی، تهدید زنان در دانشگاه‌ها و مکتب‌ها با سلاح، به بهانه‌ی نداشتن حجاب مناسب و حتا لت‌وکوب شدن از سوی پولیس طالبان خشونت های اند که در برابر زنان ادامه دارند.