افغانستان

انتقاد خبرنگارانِ غزنی از دست‌رسی نداشتن به اطلاعات

شماری از خبرنگاران در ولایت غزنی از همکاری نکردن مسؤولان اداره‌های محلی طالبان با رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت غزنی سخن می‌گویند.

این خبرنگاران در نشستی که روز یک‌شنبه ۱۳ قوس با شماری از مقام‌های محلی طالبان در این ولایت برگزار شده بود، می‌گویند که در ۱۵ ماه گذشته که طالبان بر افغانستان تسلط یافته‌اند، خبرنگاران با دشواری‌های زیادی روبه‌رو استند.

این خبرنگاران می‌افزایند که بسیاری از مسؤولان اداره‌های محلی طالبان اطلاعات را با رسانه‌ها و خبرنگاران شریک نمی‌سازند.

واحدالله جمعه‌زاده، خبرنگار خبرگزاری پژواک در غزنی در این نشست خبری گفت که بسیاری وقت‌ها با خبرنگاران رفتار نادرست صورت می‌گیرد و به آنان اجازه‌ی دست‌رسی به اطلاعات داده نمی‌شود.

او در این نشست از مسؤولان محلی طالبان خواست تا اطلاعات را با آنان شریک سازند.

میاگل صدیق، خبرنگار رادیو-تلویزیون محلی سعادت در ولایت غزنی در این نشست گفت: «در بسیاری اوقات، مسؤولان ادارات محلی طالبان حاضر به پاسخ‌گویی به مردم نمی‌شوند و علاقه به شریک ساختن اطلاعات با مردم از طریق رسانه‌ها را ندارند.»

در حالی که با تسلط طالبان در افغانستان هیچ رسانه‌ای در ولایت غزنی نشرات خود را متوقف نساخته و دو شبکه‌ی تلویزیونی خصوصی و شش شبکه‌ی رادیویی به شمول رادیو ملی فعالیت دارند، اما تنها یک زن در ولایت غزنی به عنوان خبرنگار کار می‌کند و هیچ زنی به عنوان کارمند دایمی در رسانه‌های غزنی حضور ندارد.

مولوی محمد اسحاق آخندزاده، والی طالبان در غزنی در پیوند با سرنوشت خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها گفت: «در نتیجه‌ی مشکلات امنیتی، خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ اما تلاش داریم هر چه زودتر در این زمینه اقدام نماییم.»

این نشست با اشتراک ده تن از خبرنگاران، مسؤولان رسانه‌های ولایتی، والی طالبان برای غزنی و مسؤولان اداره‌های محلی این گروه از سوی کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران زون مرکز به خاطر دادخواهی و حق دست‌رسی به اطلاعات برای رسانه‌ها و خبرنگاران برگزار شده بود.