زنان

۶ پیشنهاد کارشناسان سازمان ملل متحد درباره زنان به طالبان

کارشناسان سازمان ملل متحدمی‌گویند که رفتار اخیر طالبان در برابر زنان در افغانستان، ممکن است، منجر به آزار و اذیت جنسیتی و جنایت در برابر بشریت شود.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد که در میان شان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز شامل است، در بیانیه‌ای مشترک تصمیم اخیر طالبان در برابر زنان افغانستان را نقض آشکار حقوق و آزادی‌های بشری آن‌ها دانسته‌اند.

در این بیانیه آمده است که زنان مدافع حقوق بشر که به‌گونه‌ی مسالمت آمیز در برابر افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران اعتراض می‌کنند. از ماه‌ها به این سو به‌گونه‌ی فزاینده‌ای هدف، ضرب و شتم و دستگیری قرار می‌گیرند و این رفتار طالبان ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی و جنایت در برابر بشریت تبدیل شود.

در بخشی از بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است: «ما عمیقا نگران سعادت مدافعان حقوق بشر دستگیر شده هستیم و به طالبان یادآوری می‌کنیم که دستگیری افراد برای استفاده از حقوق اساسی‌شان غیرقانونی است و به منزله بازداشت خودسرانه است. اقدامات فوق، همراه با اقدامات تبعیض آمیز قبلی علیه زنان و دختران تحمیل شده توسط مقامات طالبان، باید به عنوان آزار و اذیت جنسیتی با در نظر گرفتن پیگرد قانونی تحت قوانین بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.»

کارشناسان این سازمان ادامه‌ی این وضعیت را غیرقابل قبول خوانده و برای بهبود آن شش مورد را به طالبان و چهار مورد دیگر را به جامعه جهانی پیشنهاد کرده‌اند.

رعایت حقوق همه دختران و زنان در تحصیل، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی و فرهنگی، رهایی بی قید شرط ظریفه یعقوبی، احترام به حقوق اساسی زنان و مردان برای معاشرت و تجمع بدون ارعاب و حمله، بازگشایی فوری مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران و برداشتن محدودیت‌ها بر بانوان از مهم‌ترین خواست‌های  کارشناسان سازمان ملل متحد از طالبان است.

سودابه نژند، فعال حقوق بانوان گفت: «زنان افغانستان بیش از هر زمانی دیگر نه تنها از طریق ساختارهای مثل خانواده و اجتماع مورد خشونت قرار می‌گیرد، بل توسط حکومت فعلی که امارات اسلامی است به شکل سیستماتیک مورد خشونت قرار می‌گیرند. ما شاهد هستیم که در یک‌سال پسین با محدودیت‌هایی که بالای زنان وضع شده حق تحصیل، حق آموزش حتا حق زندگی از آنان سلب شده است. این نشان‌گر خشونت در برابر زنان می‌باشد.»

سونیا نایل، یک فعال دیگر حقوق زنان می‌گوید که ادامه این وضعیت اثر منفی بر بانوان خواهد گذاشت.

او می‌گوید: «رفتارهای اخیر طالبان بر بانوان نظیر سلب آزادی، شکنجه و دستگیری بانوان معترض از جمله موارد خشونت در برابر بانوان است که خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی است، ادامه این رفتارها پیامدهای منفی به همراه دارد و ممکن است که اعتراضات گسترش یابد و سبب قتل‌های مرموز بانوان شود.»

کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته‌اند تا اقدامات لازم را برای تحقیق و پیگرد قانونی افراد مسئوول در افغانستان در حوزه‌های قضایی انجام دهد و درباره لغو محدودیت‌ها بر بانوان و دختران با طالبان گفتگو کنند.

در بخش از این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که از مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان و دختران بیشتر پشتیبانی شود.