افغانستان

انفجاری در کابل دو کشته به‌جا گذاشت

انفجاری دوشنبه شب ۳۰ عقرب یک موتر شخصی را در حوزه چهارم شهرکابل هدف قرار داد.

منابع به آمو گفتند که این انفجار ساعت هشت دو شنبه شب در ایستگاه هوتل عروسی شهریار، جایی که مراسم عروسی پسر مولوی قدرت الله والی پیشین طالبان برای پنجشیر جریان داشت، رخ داد که دو تن در این انفجار کشته شدند.

طالبان این انفجار رادر کابل تایید کرده اند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان می‌گوید که بربنیاد اطلاعات نخستین یک موتر نوع کرولا در منطقه «پروان سه» هدف یک انفجار قرار گرفته که در نتیجه آن ۲ تن جان باختند.

‏در همین حال ساعت هفت دو شنبه شب انفجاری در شهر تالقان مرکز ولایت تخار یک موتر طالبان را هدف گرفت.

منابع می‌گویند که این انفجار در نزدیکی دادگاه استیناف طالبان، دفتر کمیته سویدن و شفاخانه کوید۱۹ در شهر تالقان رخ داده است.

مبین صافی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در تخار می‌گوید که این انفجار برخاسته از پرتاب یک بمب دستی بوده اما به گفته او در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسولیت این انفجارها را نپذیرفته است.