افغانستان

سازمان ملل: ۲۸ میلیون تن در افغانستان زمستان سختی را سپری خواهند کرد

دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در شورای امنیت این سازمان از وضعیت دو سوم جمعیت افغانستان در زمستان امسال ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که ۲۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان زمستان سختی را سپری خواهند کرد و به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

آمنه جین محمد می‌گوید که دو سال پیش تنها ۱۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند.

دستیار دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که به شورای امنیت این سازمان ارایه کرد، گفت که در حالی که فصل زمستان در بخش‌هایی از افغانستان فرارسیده است، میلیون‌ها تن در این کشور با یک فصل سرد و دلگیر روبه‌رو خواهند بود.

بربنیاد این گزارش، دو سوم از جمعیت افغانستان غذای کم و مواد سوخت کم خواهند داشت، نان کافی برای خوردن نخواهند داشت و نیز برای گرم ساختن خانه‌های شان تلاش خواهند کرد.

سازمان ملل در این گزارش گفته است که وضعیت انسانی در افغانستان در جریان امسال در سراسر افغانستان عملن ناامیدکننده خواهد بود و این اوضاع در سال آینده بدتر از این خواهد شد.

آمنه محمد، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد. عکس از سازمان ملل.

دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش از وضعیت زنان و دختران زیر اداره طالبان ابراز نگرانی می‌کند و می گوید مقام‌های طالبان باید به زنان اجازه دهند که به زنده‌گی عمومی برگردند.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت آمده است که اقدام سنگدلانه طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از رفتن به مکتب، کار و تفریح و زندگی سیاسی پیامدهای واقعی انسانی دارد که در آینده‌های دور نیز بازتاب خواهد داشت.

بانو محمد در این باره گفت که اقدام‌های سخت گیرانه‌ی طالبان برزنان و دختران صحت روانی زنان و کودکان را به شدت  آسیب خواهد زد و احتمالن خانواده‌های بیشتری را به تنگدستی روبه‌رو خواهد ساخت.

طالبان پس از تسلط شان بر افغانستان در پانزده ماه گذشته محدودیت‌های روز افزونی را بر زنان در افغانستان وضع کرده اند.

دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را ندارند، زنان حق فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را از دست داده اند و چهره‌ی زنان از رسانه‌های افغانستان حذف شده است. در تازه ترین مورد نیز طالبان به زنان اجازه رفتن به تفریح‌گاه‌ها و ورزشگاه‌ها را ندارند.

این سیاست‌های طالبان در برابر زنان، واکنش‌ها و محکومیت گسترده‌ی داخلی و بین‌اللملی را برانگیخته است.