بازرگانی

الکترونیکی شدن معاملات، تنها راه جلوگیری از فرسوده شدن بانک‌نوت‌ها

به دنبال فرسوده شدن بیش از حد بانک‌نوت‌های افغانی و چاپ و رسیدن بانک‌نوت‌های تازه به افغانستان، آگاهان امور اقتصادی برای جلوگیری از فرسوده شدن بانک‌نوت‌ها در این کشور، راه‌کارهایی را پیشنهاد می‌کنند.

انورشاه یوسفی، آگاه مسایل اقتصادی بر این باور است که استفاده‌ی نادرست از بانک‌نوت‌ها و بی‌توجهی به‌نگه‌داری آن‌ها از سوی مردم و حکومت، باعث می‌شود تا چاپ دوباره‌ی بانک‌نوت‌های تازه، ضربه‌ی بزرگ بر اقتصاد جنگ‌زده‌ی افغانستان وارد کند.

آقای یوسفی راه‌کارهایی از جمله آموزش فرهنگ درستِ نگه‌داشت پول، بلند بردن کیفیت کاغذ یا جنس پول از سوی بانک مرکزی و الکترونیکی شدن اقتصادِ پولی در مراودات را برای جلوگیری از فرسوده شدن بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده در جلوگیری از فرسوده شدن پول‌های جدید سودمند می‌داند.

وی تأکید می‌کند که طالبان باید چنین راه‌کارهایی را برای جلوگیری از فرسوده شدن بانک‌نوت‌ها روی دست بگیرند.

بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده در حالی وارد افغانستان می‌شود که نگرفتن پول‌های مندرس در روند داد و ستد، مشکلات زیادی را برای مردم در معاملات‌ شان ایجاد کرده‌است.

بربنیاد گفته‌ها، چاپ نشدن پول در یک‌سال پسین، به اعتبار بانک مرکزی افغانستان نیز تأثیر منفی بر جا گذاشته‌است.

شماری از باشندگان افغانستان باورمند اند که الکترونیکی شدن روند داد و ستدها، مهم‌ترین کاری است که برای جلوگیری از تکرار این چالش مؤثر است.

عبدالله، باشنده‌ی هرات می‌گوید: «باید دولت همانند کشورهای خارجی برای مردم خدماتی را فراهم ‌نماید تا مردم تمام خرید و فروش و دادستدهای شان را از طریق کارت انجام دهند و اگر به‌همین منوال ادامه پیدا کند، دوباره بانک‌نوت‌های جدید فرسوده خواهد شد و شهروندان به‌مشکل مواجه می‌شوند.»

عبدالودود، باشنده‌ی شهر فراه نیز به این باور است که: «تمام امور کشورهای مختلف الکترونیکی شده است؛ اما از ما تا هنوز هم کاغذپرانی است و این خیلی مشکل‌زا است. باید تمام امور به‌ویژه معاملات، به‌گونه‌ی ‌الکترونیکی صورت گیرد و این زمینه از سوی دولت فراهم شود.»

قابل ذکر است که منابع از بانک مرکزی افغانستان، بدون ارائه ارزش واقعی بانک‌نوت‌های جدید گفتند که نخستین محموله‌ی این بانک‌نوت‌ها، روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته به‌کابل رسیده‌است.

این درحالی است که بانک مرکزی افغانستان مدتی پیش گفته بود که ۳۸۰ میلیون افغانی بانک‌نوت‌های تازه که ۱۰میلیارد افغانی می‌شود، از سوی شرکت امنیتی چاپ پول در پولند چاپ شده‌است و تا کمتر از یک ماه دیگر به افغانستان انتقال می‌یابد.