افغانستان زنان

بازداشت یک فعال دیگر حقوق زن در کابل در کمتر از ده روز

فرحت پوپلزی، یکی از فعالان حقوق زن و یکی از بنیانگذاران حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان از سوی طالبان بازداشت شده است.

دو همکار وی که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام آنان در این گزارش گرفته شود، به آمو گفتند که بانو پوپلرزی ۲۳ ساله پس از چاشت روز سه شنبه در کابل از سوی طالبان بازداشت شد و تا اکنون از سرنوشت وی خبری نیست.

به گفته آنان، بانو پوپلزی همراه با پدرش بازداشت شده است و از سرنوشت پدرش نیز خبری در دست نیست.

با این حال، یک فعال دیگر حقوق زن که از همکاران بانو پوپلزی است، به آمو گفت که در جریان همین هفته، یک فعال جوان دیگر حقوق زن، زینب رحیمی، نیز از سوی طالبان بازداشت شده است اما پس از ضمانت از سوی این گروه رها شده است.

بانو پوپلزی و بانو رحیمی در یک ماه پسین در اعتراضاتی در کابل اشتراک کرده بودند. این اعتراضات در برابر محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، حمله بر آموزشگاه کاج و خروج شماری از دانشجویان زن در دانشگاه کابل راه اندازی شده بود.

این در حالی است که ظریفه یعقوبی یک هفته پیش در جریان یک گردهمایی برای گشایش یک حرکت زنان در غرب کابل از سوی طالبان بازداشت شد.

چهار تن از همکاران مرد بانو یعقوبی نیز از سوی طالبان بازداشت شدند و تاکنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

این بازداشت‌ها در حالی رخ می‌دهند که محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان افغانستان در حال افزایش است. زنان به تازه‌گی از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، حمام‌های عمومی، داشتن دکان خیاطی در بیرون از خانه، منع شده‌اند.