افغانستان

خیاطان مرد دیگر اجازه‌ی دوختن لباس‌های زنانه را ندارند

در مدتی که از بازگشت طالبان به‌قدرت در افغانستان می‌گذرد، امر به‌معروف و نهی از منکر اداره‌ی طالبان، ده‌ها دستور وضع کرده‌ که هر کدام ‌آن‌ها محدودیت‌هایی را برای شهروندان کشور به‌همراه داشته‌است.

این محدودیت‌ها، بیش‌تر زنان را هدف قرار داده که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، مهم‌ترین آن‌ها است؛ دستوری که با واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی روبه‌رو شده؛ اما طالبان تا اکنون در آن باره تجدید نظر نکرده‌اند.

حالا اداره‌ی امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان در کابل، در فرمانی تازه، به‌خیاط‌ان مرد دستور داده است که نباید لباس زنان را بدوزند و دروازه‌ی دکان‌های خیاطی زنانه را نیز در کابل بسته‌اند .

طالبان گفتند، اگر لباس زنانه بدوزی دکانت را بند می‌کنیم!

عبدالله هم‌درد، یکی از خیاطان شهر کابل در این باره می‌گوید: «بیش‌تر از ۱۰ سال می‌شود که خیاطی می‌کنم و بخش زیادی از مشتری‌های من خانم‌ها استند. در روزهای اخیر، مأموران امر به‌معروف طالبان به‌دکان من آمدند و گفتند که از این پس اجازه‌ی دوختن لباس زنانه را نداری!»

هم‌درد در ادامه گفت: «طالبان گفتند که اگر دیدیم لباس زنانه می‌دوزید، شما را جریمه و دکان شما بند می‌شود؛ اما بیش‌تر مشتری‌های من خانم‌ها هستند و در این وضعیت بد اقتصادی، آنان کار را نیز از ما گرفتند.»

اسحاق نوری، خیاط دیگری در شهر کابل است. او می‌گوید که در زمان جمهوریت کار بود، بازار خیاط‌ها خوب بود؛ ولی حالا که طالبان آمده‌اند، بی‌روزگاری و بی‌کاری مردم شروع شده و اقتصاد همه آسیب دیده‌است.

نوری ادامه داد: «طالبان ممنوعیت جدیدی بالای ما ایجاد کرده و گفته‌اند که دیگر حق دوختن لباس زنانه را نداریم، برای ما اخطار دادند که اگر لباس‌های زنانه را بدوزید، جریمه شده و دکان تان را بند می‌کنیم.»

طالبان در حالی این فرمان تازه را صادر کرده‌اند که صدها دکان خیاطی مردانه و زنانه سال‌ها است که در کابل فعالیت دارند.

خیاطان می‌گویند که ما برای تأمین هزینه‌های زندگی‌مان کار می‌کنیم و این محدودیت‌ها، مشتری‌های ما را کاهش می‌دهد.

طالبان: خیاطان زن در خانه کار کنند

عایشه بیگ‌زاد، یکی از خیاطان زن در کابل است. او در دکان خود ۱۰ شاگرد دختر دارد و یگانه راه درآمدش، همین دکان خیاطی او است.

او با گلایه از طالبان گفت: «من همین دکان خیاطی را داشتم. مأموران امر به‌معروف طالبان آمدند، دکان را بستند و برای من گفتن برو در خانه خیاطی کن. دیگر حق خیاطی در بیرون از منزل را نداری!»

بیگ‌زاد تأکید کرد که طالبان به‌جای این‌که زنان را حمایت کنند، بیش‌تر آنان را تخریب می‌کنند.

فرشته، یکی از شاگردان آموزش‌گاه خیاطی بیگ‌زاد نیز می‌گوید: «با آمدن طالبان، من از مکتب محروم شدم و حالا به‌خاطر یاد گرفتن یک‌شغل به این‌جا آمدم؛ اما طالبان دروازه‌ی آن را به‌رویم بستند.»

این اولین و آخرین محدودیت طالبان بر سر راهِ زنان و دختران در افغانستان نیست. طالبان تا اکنون فرمان‌های متعددی را برای ایجاد محدودیت بر سر راه زنان و دختران در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

در روزهای گذشته، مأموران امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان پخش شبکه‌های تلویزیونی خارجی را در رستوران‌های کابل ممنوع کردند.