جهان

رأی شهروندان افغانستان در انتخابات امریکا

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره‌ی امریکا، ساعت هفت صبح سه‌شنبه ۱۷ عقرب در سراسر ایالات متحده آغاز شد. در این انتخابات بیش از ۴۲ میلیون شهروند امریکایی رأی داده اند.

شماری از شهروندان افغانستان که تازه تابعیت ایالات متحده را نیز به دست آورده اند، در این انتخابات اشتراک نموده و می‌گویند امیدوارند تا روزی در افغانستان هم انتخابات برگزار شود.

داریوش امیری که فعلا باشنده‌ی ایالات ویرجنیای امریکاست می‌گوید که برای نخستین بار در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده اشتراک کرده‌است.

آقای امیری در ادامه گفت: «امیدوارم در افغانستان روزی انتخابات برگزار شود و شهروندان کشورم حق انتخاب نماینده‌ها و رئیس جمهور شان را داشته باشند.»

رومان مبارز، نیز که تازه شهروندی ایالات متحده را به دست آورده ست می گوید که امیدوار است تا در افغانستان هم روزی شاهد برگزاری انتخابات باشد.

او در ادامه گفت: «آرزو دارم رأی من در این انتخابات، تأثیری داشته باشد و دولت امریکا توجه کند تا طالبان را به‌رسمیت نشاسد.»

فرهاد عمر نیز که باشنده‌ی کنونی ویرجنیا است، می‌گوید که به‌‌نامزدی (کاندیدایی) رأی داده‌است که از حزب دموکرات‌ است. وی می‌گوید: «کاندیدایی را که من انتخاب کردم، در برابر مردم افغانستان، به‌ویژه مهاجرین تازه وارد، نگاهش مثبت است.»

او در ادامه گفت: «انتخابات امروز امریکا، تأثیری روی روابط سیاسی یا روابط خارجی امریکا در برابر افغانستان ندارد، به‌دلیل این که امروز مشکل اساسی جهان، جنگ اوکراین است».

افضل کهنورد نیز شهروند دیگری از افغانستان است و می‌گوید که به نامزدِ حزبی رأی داده‌است که بیرون شدن نیروهای امریکایی را افغانستان، ناکامی ایالات متحده می‌داند.

او گفت که در کوتاه‌مدت دشوار است تا تأثیر انتخابات امروز امریکا را بر وضعیت افغانستان پیش‌بینی کند.

بربنیاد گزارش نیویارک تایمز، دموکرات‌ها تا اکنون یک کرسی نسبت به‌جمهوری خواهان در مجلس سنا پیش‌تر هستند و ۱۷۵ جمهوری‌خواه و ۱۳۶ دموکرات به‌مجلس نمایندگان راه یافته‌اند.

در این انتخابات، رقابت میان دو حزب حاکم جمهوری‌ خواهان و دموکرات‌‌ها برای دست‌یابی به  ۳۴۵ کرسی مجلس نمایند‌گان و ۳۵ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنا انجام می‌شود.

افرادی که در این انتخابات پیروز می‌شوند، از جنوری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۹ برای شش سال در کنگره‌ی ایالات متحده کار خواهند کرد.

سناتورها در امریکا به سه دسته تقسیم می‌شوند و دوره‌ی خدمت این دسته‌ها باهم تفاوت دارد. هر دو سال یک گروه انتخاب می‌شود.

جمهوری خواهان در روزهای پسین، تلاش زیادی به‌خرچ داده‌اند تا بیش‌ترین کرسی را در کنگره از آن خود کنند. در صورتی که جمهوری‌خواهان کنترول کنگره را به دست بیاورند، نفوذ رئیس جمهور جو بایدن در کنگره به شدت کاهش خواهد یافت. این امر تاثیر مستقیم روی دو سال باقی مانده‌ی دوره‌ی ریاست جمهوری او خواهد گذاشت.