افغانستان

اعتراض مردم به برخورد سلیقه‌ای در بازسازی خانه‌های تخریب شده‌ در جنگ کاپیسا

بیش از ۱ هزار و ۲۰۰ خانه در کاپیسا که از اثر جنگ‌ها تخریب شده، بازسازی می‌شود؛ اما مردم می‌گویند که طالبان به این بهانه، تنها خانه‌های‌ افراد خود را بازسازی می‌کنند.

طالبان به‌کمک مالی سه نهاد امدادرسان خارجی، خانه‌های تخریب شده در جنگ را در کاپیسا دوباره‌سازی می‌کنند.

حمدالله شهیدزاده، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای ولایت کاپیسا می‌گوید که یک‌هزار و ۲۹۳ خانه که از اثر جنگ در بیست سال پسین در ولسوالی نجراب کاپیسا تخریب شده‌است، بازسازی می‌شود.

او در ادامه ‌افزود: «از مجموع منازل تخریب شده ۹۵۵ منزل به‌کُلی تخریب، ۲۱۵ منزل تخریب قسمی و ۱۲۳ منزل جزئی تخریب شده‌است.»

در همین حال، باشند‌گان ولسوالی نجراب کاپیسا می‌گویند که طالبان خانه‌های افراد ملکی را که در جنگ تخریب شده‌است، بازسازی نمی‌کنند و در فهرست شان تنها خانه‌هایی جای دارد که متعلق به افراد طالبان است و در جنگ تخریب شده‌است.

در ماه جولای سال گذشته، طالبان در خانه‌ی فضل احمد در نزدیکی بازار شیروانی ولسوالی نجراب سنگر گرفتند که از سوی چرخ‌بال‌های نیروهای پیشین ارتش این خانه بم‌باران و تمام هست و بودش با خاک یک‌سان شد.

فضل احمد، به‌خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «من در خانه‌ی مردم زندگی می‌کنم، خانه‌ی خودم با خاک یک‌سان شده‌است؛ در حالی که من شخص بی‌طرفی بودم و حالا طالبان خانه‌های خود شان را بازسازی می‌کنند.»

امین‌الله، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی نجراب کاپیسا می‌گوید: «طالبان با پرتاب راکت به‌سمت نیروهای امنیتی پیشین، خانه‌ی مرا تخریب کردند، یک‌سال می‌گذرد؛ اما توان بازسازی‌اش را ندارم.»

کریم‌الله وثیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت کاپیسا در این باره به‌خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «تمام خانه‌هایی که بازسازی می‌شود، مربوط به افراد ملکی است.»

بربنیاد آمار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای ولایت کاپیسا، از جمع ۱ هزار و ۲۹۳ خانه‌ی تخریب شده، ۲۷۳ خانه از سوی نهاد اوستا با هزینه‌ی ۷۶۹ هزار و ۶۹۷ دالر امریکایی، ۳۴۱ خانه از سوی نهاد NAC به‌هزینه‌ی ۹۸۵ هزار و ۴۲۲ دالر امریکایی و ۳۴۱ خانه‌ی دیگر از سوی نهاد PIN به‌هزینه‌ی ۹۸۹ هزار و ۸۸۲ دالر امریکایی بازسازی می‌شود که  هزینه‌ی مجموعی آن ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۱۰۱ دالر امریکایی می‌شود و تمویل کننده‌ی آن، مؤسسه‌ی هماهنگ کننده‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان است.