بازرگانی

افزایش تولیدات گُل‌خانه‌ای در ننگرهار و بی‌نیازی از واردات از پاکستان

کشاورزان در ولایت ننگرهار می‌گویند که تولید گل‌خانه‌ها در این ولایت افزایش یافته و پاسخ‌گوی نیاز بازار است.

یکی از مقام‌های طالبان در ننگرهار می‌گوید که به‌تازگی در این ولایت ۱۰۰ گل‌خانه ساخته شده‌است و در آن انواع سبزی کشت می‌شود.

کشت گل‌خانه‌ای، امروز به‌ یکی از روش‌های پرطرف‌د‌ار برای تولید فرآورده‌های کشاورزی در جهان است و میوه‌های خارج از فصل در گل‌خانه‌ها تولید می‌شود.

حالا در این گل‌خانه‌ها بادرنگ، رومی و مرچ کشت و به‌بازار عرضه می‌شود.

غلام‌الرحمان عظیم از مسؤولان طالبان در ننگرهار تأکید کرد که بربنیاد برآوردهای انجام شده، برداشت فرآورده‌های کشاورزی از گل‌خانه‌ها در مقایسه با سال پار افزایش یافته‌است.

جان ولی کشاورزی است که مسؤولیت یکی از گل‌خانه‌ها را در ولایت ننگرهار برعهده دارد. او می‌گوید که پیش از این، از پاکستان سبزی و میوه‌های غیرفصلی وارد کشور می‌شد؛ اما حالا این گل‌خانه‌ها نیازهای مردم را تولید می‌کند.

وی افزود: «اگر به‌ما کشاورزان توجه شود و برای توسعه‌ی گل‌خانه‌ها اقدام شود، به‌زودی واردات میوه و سبزی به‌کشور متوقف خواهد شد.»

محمدجان کشاورز دیگری است که توانسته‌است با مدیریت یکی از گل‌خانه‌ها، محصول خوبی برداشت کند. او از طالبان می‌خواهد که به‌مردم برای توسعه‌ی این گل‌خانه‌ها کمک کنند.

او می‌گوید: «اگر به گل‌خانه‌ها توجه شود، ما می‌توانیم بازدهی زیادی داشته باشیم و نیازهای مردم را در خارج از فصل نیز تأمین کنیم.»

توسعه‌ی گل‌خانه‌‌ها در ولایت‌های گوناگون کشور، در کنار این‌که می‌تواند نیازهای داخلی مردم را تأمین کند، با افزایش تولید آن‌ها امکان صادرات به‌بیرون از کشور نیز وجود دارد.

مردم می‌گویند، بیش‌تر سبزی‌هایی که از زمین‌های کشاورزی به‌دست می‌آید، به‌دلیل نبود سردخانه از بین می‌رود؛ درحالی که با مدیریت درست می‌شود از این تولیدات در جریان سال استفاده صورت گیرد.