افغانستان

تلویزیون کابل نيوز پس از ۱۰ سال فعالیتش را متوقف کرد

تلویزیون کابل نيوز پس از ۱۰ سال فعالیت خود را متوقف کرد

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در واکنش به توقف فعالیت تلویزیون کابل نیوز بعد از یک دهه فعالیت نوشت«کابل نیوز از جمله پربیننده‌ترین رسانه‌های همگانی در افغانستان پس از یک دهه فعالیت، نشرات‌اش را به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی متوقف کرد. با توقف نشرات تلویزیون کابل نیوز ضمن محدود شدن دسترسی مردم به اطلاعات که از طریق این رسانه به دسترس‌شان قرار می‌گرفت. کارمندان این رسانه نیز بیکار شدند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است که یافته‌های انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می‌د‌هد که پس از تحول سیاسی در افغانستان از جمله ۵۵۰ رسانه همگانی، نشرات ۲۲۵ رسانه نشرات‌شان متوقف شده است.

با توقف ۲۲۵ رسانه در افغانستان نزدیک به ۸ هزار خبرنگار و کارمند رسانه وظایف شان را از دست داده که بیش از ۸۰ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه زن و حدود ۶۰ در خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مرد هستند.

در ادامه مشکلات رسانه‌های مختلف کشور و تعطیلی آنها حالا در تازه‌ترین مورد مسوولان تلویزیون کابل نیوز از رسانه‌های پایتخت با بیشتر از یک دهه فعالیت، امروز به دلیل مشکلات و چالش‌هایی که توضیح بیشتری درباره آن نداد فعالیت‌اش را متوقف ساخت.

 یک‌تن از کارمندان کابل نیوز که خواست نامش ذکر نشود به خبرنگار آمو می‌گوید که بعد از سقوط جمهوریت این رسانه با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بود و امروز رسمأ فعالیت خود را متوقف ساخت.

او در ادامه گفت: «پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در کنار رسانه‌های دیگر کابل نیوز نیز با مشکلات زیادی مواجه بود. در کنار برخی مشکلات سیاسی وضع محدودیت بر این رسانه از عمده‌ترین عوامل سقوط کابل نیوز بود که امروز شاهد سقوط آن هستیم.»

این کارمند کابل نیوز افزود: «با سقوط کابل نیوز حدود۶۰ کارمند اعم از بانوان و آقایان بیکار شدند.»

بربنیاد آمارها بعد از سقوط جمهوریت ۴۸ درصد رسانه‌های دیداری و شنیداری در افغانستان به‌دلیل مشکلات مختلف از فعالیت بازمانده‌اند.