افغانستان

تظاهرات دانش‌جویان دختر دانشگاه بدخشان در اعتراض به قانون پوشش طالبان

عکس از آرشیف

شماری از دانش‌جویان دختر دانشگاه بدخشان می‌گویند که مسؤولان طالبان در این دانشگاه، مانع ورود دختران بدون برقع به دانشگاه شدند و چندین تن از دانش‌جویان را لت‌و‌کوب کرده‌اند و به‌همین دلیل، آنان دست به‌اعتراض زده‌اند.

آنان می‌افزایند که پس از آن‌که طالبان مانع ورود دختران بدون برقع به دانشگاه شدند، شمارِ زیادی از دانش‌جویان دختر از دانشکده‌های مختلف، در مقابل دروازه‌ی ورودی دانشگاه بدخشان با شعار «تعلیم حق ماست، بگذارید زندگی کنیم» اعتراض کردند.

مولوده، یکی از دانش‌جویان اعتراض کننده می‌گوید: «صبح امروز وقتی به دانشگاه آمدیم، امر به‌معروف و گارد دانشگاه، مانع رفتن ما به‌داخل دانشگاه شدند. دلیل آن‌ها این بود که ما برقع نداریم. ما کوشش کردیم که داخل برویم؛ اما آن‌ها مانع ما شدند. حتا تعدادی از دختران، به‌گونه‌ی بی‌رحمانه لت‌وکوب شدند و در وضعیت خوبی قرار ندارند. ما به‌کمک دیگر دختران، کسانی را که لت‌و‌کوب شده بودند، به‌شفاخانه انتقال دادیم.»

وی در ادامه گفت: «بعد از لت‌و‌کوب دختران، تعداد زیادی از دانش‌جویان دختر از داخل و بیرون دانشگاه جمع شدیم و دست به اعتراض زدیم. اعتراض ما ادامه داشت که رئیس دانشگاه و رئیس امر به‌معروف طالبان آمدند و به خاطر رفتار گارد دانشگاه و افراد امر به‌معروف معذرت خواستند؛ اما به ما گفتند که باید برقع داشته باشیم.»

گفته می‌شود که رئیس دانشگاه بدخشان و رئیس امر به‌معروف طالبان، به‌منظور پایان دادن به اعتراض‌های دختران، وعده‌ی برکناری گارد دانشگاه و محتسبانی که در لت‌و‌کوب دختران نقش داشتند را داده‌است.

ماه‌جبین، یکی دیگر از دانش‌جویان دختر دانشگاه بدخشان، درباره‌ی روی‌داد امروز می‌گوید: «تظاهرات ما بعد از لت‌و‌کوب شدن دختران گسترده شد و با تعداد زیادی از دختران دست به اعتراض زدیم و حق خود را خواستیم که همان تعلیم، کار و آزادی است. ما دیگر تحمل ظلم اینان را نداریم. ما را از زندگی خسته کردند و این اعتراض ما در جاده‌ها ادامه خواهد داشت و هرگز تسلیم نخواهیم شد.»

گفته می‌شود پس از چند ساعت اعتراض در داخل دانشگاه، شماری از دانش‌جویان با شعارهای دست داشته‌ی ‌شان بر ضد محدودیت‌های طالبان به‌جاده‌ها برآمده و اعتراض خود را ادامه دادند.

در همین حال، شماری دیگر از دانش‌جویان دختر دانشگاه بدخشان می‌گویند: «ما می‌دانیم که این اعتراض ها فایده ندارد و جهان ما را فراموش کرده‌؛ چون صبر ما لب‌ریز شده‌است، دست به اعتراض زدیم و حق خود را خواستیم.»

لازم به ذکر است که مسؤولان محلی طالبان در بدخشان، تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که پس از به‌قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در کشور، محدودیت‌های جدید در برابر زنان و دختران وضع شده‌ و زنان در بدخشان نیز از این محدودیت‌ها در امان نمانده‌اند. پیش  از این نیز مسؤولان طالبان در دانشگاه بدخشان، مانع ورود دانش‌جویان بدون برقع در این مکان آموزشی شده بودند.