زنان

اعتراض زنان در برابر اخراج دانش‌جویان دختر از دانشگاه کابل

شماری از زنان، در واکنش به اخراج نزدیک به ۴۰ دختر دانش‌جو از دانشگاه کابل، در پایتخت گردهمایی اعتراضی را برگزار کردند.

به گفته فعالان حقوق زن که این اعتراض را راه‌اندازی کرده‌اند، این دختران، به‌دلیل رسانه‌ای کردن خبر مسمومیتِ دخترانِ خواب‌گاه مرکزی که چندی پیش اتفاق افتاد، توسط طالبان از دانشگاه اخراج شدند.

چندی پیش طالبان، برای جلوگیری از برگزاری تجمع اعتراضی این دختران در محکومیت به‌حمله‌ی انفجاری مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل، آنان را مسموم کرده بودند.

گفته می‌شود بیش‌تر این دختران که از دانشگاه کابل اخراج شده‌اند، از قوم هزاره استند.

«طالبان دشمن دانایی اند»

ترنم سیّدی، یکی از ه‍ماهنگ کنندگان این راه‌پیمایی، به‌خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «این گردهمایی اعتراضی درواکنش به اقدام ظالمانه‌ی طالبان، مبنی بر اخراج بیش از ۴۰ دانش‌جوی دختر از دانشگاه کابل برگزار شده‌است و ما این اقدام ظالمانه‌ی طالبان را تقبیح می‌کنیم.»

او با بیان این‌که طالبان پس از آن این دختران را از دانشگاه اخراج کرده‌اند که موضوع مسمومیت دختران دانش‌جو در خواب‌گاه مرکزی دانشگاه کابل را همگانی کردند، گفت: «هرچند طالبان سعی کردند تا مسئله‌ی مسومیت دختران پوشیده بماند؛ اما مؤفق نشدند. اکنون این دختران را که عامل رسانه‌ای شدن این موضوع می‌دانند، از دانشگاه اخراج کرده‌اند.»

محجوبه حبیبی، یکی از اشتراک کنندگان این راه‌پیمایی، اقدام طالبان را «خصمانه» می‌داند و تأکید می‌کند: «طالبان دشمن دانایی اند؛ ازاین‌رو همواره سعی کرده‌اند، دانش‌آموزان و دانش‌جویان را از رسیدن به‌هدف‌شان بازدارند.»

او در ادامه گفت: «هرکس که چهره‌ی واقعی این گروه را افشا کند، دشمن‌ آنان است. طالبان پی برده‌اند که دختران و زنان هرگز سرِ تسلیم به این گروه فرو نخواهند آورد.»

اشتراک کنندگان در این گردهمایی اعتراضی از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که گروه طالبان را هرگز به‌رسمیت نشناسند.

آنان تأکید می‌کنند که امروز برای دفاع از دانش‌جویان اخراج شده گِرد آمده‌اند و تا به خواسته‌ی آنان توجه نشود، اعتراض خود را ادامه خواهند داد.

نزدیکِ بیست روز پیش، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر کشور و جهان، در محکومیت به‌حمله به‌مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل برگزار شد. مُعترضان خواستار پایان نسل‌کشی هزاره‌ها شدند. همان روزها قراربود دختران دانش‌جو در دانشگاه کابل راه‌پیمایی اعتراضی را برگزار کنند؛ اما گزارش‌هایی مبنی بر مسمومیت این دختران ازسوی طالبان منتشر شد و رسانه‌ای شدن این موضوع، خشم این گروه را برانگیخت.