افغانستان

مجاهد: گشایش مکتب‌ها به روی همه دختران حتمی است

عکس از رویترز.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز شنبه در یک سخنرانی در یک نشست در ترکیه گفت که گشایش مکتب‌ها به روی همه دختران در افغانستان حتمی است؛ اما به زمان مشخص برای باز شدن مکتب‌ها اشاره نکرد.

او در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون ملی که زیر اداره طالبان است، گفت که اکنون آنان «روی ترتیب نصاب، تنظیم سیستم ترانسپورتی و صنف‌های جداگانه کار» می‌کنند.

این در حالی است که مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور از ۱۴ ماه به این سو بسته اند.

طالبان از بهر ضع محدودیت‌ها بر زندگی اجتماعی زنان و دختران زیر انتقاد اند اما این گروه این محدودیت‌ها را بخشی از اصول داخلی اداره اش در کابل می‌داند.

به تازگی ایالات متحده امریکا محدودیت‌هایی را بر صدور ویزه برای رهبران طالبان اعلام کرد و گفت که این تصمیم از بهر سرکوب زنان و دختران از سوی طالبان گرفته شده است.

آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه حداقل یک میلون و ۱۰۰ هزار دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.