افغانستان

جریان سیاسی تازه با نام حرکت ملی صلح و عدالت اعلام موجودیت کرد

حرکت ملی صلح و اعتدال افغانستان، دومین جریان سیاسی است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان و سقوط نظام جمهوریت، از سوی شماری از سیاست گران و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان در بیرون از این کشور ایجاد شده است.

پیش از این شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان ایجاد شده است و شماری از سیاست گران کشور که در بیرون از افغانستان به سر می برند از جمله عبد رب الرسول سیاف، مارشال دوستم، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطا محمد نور اعضای آن استند.

و اما جریان سیاسی تازه زیرنام حرکت ملی صلح و اعتدال افغانستان ۲۲۳ عضو دارد و بیشتر اعضای آن مانند محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه و معصوم ستانکزی، رییس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان مقام های بلندپایه نظام جمهوریت استند که با سقوط کابل بدست طالبان از افغانستان فرار کردند.

جلیل شمس، وزیر پیشین اقتصاد افغانستان به حیث رییس موقت حرکت ملی صلح و اعتدال معرفی شده است و اعضای این حرکت می‌گویند که قرار است رهبر این جریان سیاسی در یک رای گیری انتخاب شود.

در اعلامیه حرکت ملی صلح و اعتدال افغانستان آمده است که این جریان سیاسی برای تامین صلح پایدار در افغانستان و نیز به میان آمدن یک نظام برخاسته از اراده مردم و پابند به حقوق و آزادی های تمامی شهروندان کشور به صحنه آمده است.

اعضای حرکت ملی صلح و اعتدال افغانستان در یک نشست خبری آنلاین می گویند که جنگ راه حل بحران کنونی افغانستان نیست و باید به میز مذاکره و گفت وگو نشست.

محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و از بنیان گذاران حرکت ملی صلح و اعتدال افغانستان فساد، خودخواهی و اختلافات در رهبری جمهوریت را ازعلت های اصلی سقوط افغانستان میداند و میگوید که به شمول خودش همه باید مورد بازپرس قرار بگیرند.

آقای اتمر تاکید می ورزد که حل بحران های کنونی افغانستان بی همکاری ملی و بین المللی ممکن نیست.

وی می گوید که ادامه اداره غیر مشروع طالبان سبب بحران های بیشتر خواهد شد و هشدار میدهد که با ادامه بحران ها در افغانستان تنها مردم این کشور قربانی نخواهند شد بل اثرهای این بحران ها به ویژه فعالیت های گروه های هراس افگن جهان را نیز با خطر جدی رو به رو خواهند ساخت.

وی از جهان میخواهد که از روند مذاکره و گفتگو پشتیبانی کند.

زیرا به باور وی صلح پایدار در افغانستان با نظامی ممکن است که بر بنیاد رای مردم به میان آمده باشد.

محمد حنیف اتمر می افزاید که کشتارهای بی رحمانه مردم افغانستان باید پایان یابد و از جهان میخواهد که کشتارغیرنظامیان را در افغانستان از طریق دادگاه بین المللی کیفری مورد پیگرد قرار دهد.

حرکت ملی صلح و اعتدال افغانستان از طالبان میخواهد که برای مذاکره و گفت و گو آماده شود.

جلیل شمس، رییس موقت این حرکت می گوید که مذاکره یگانه راه حل است و طالبان باید بربنیاد تعهدات شان به مذاکرات میان افغانان تن دهند.

وی می‌گوید که طالبان برخلاف تعهدشان اعضای نیروهای امنیتی- دفاعی نظام پیشین را کشته اند.

طالبان اما تاکنون در باره این سخنان و نیز در واکنش به اعلام موجودیت این حرکت سیاسی تازه چیزی نگفته اند.

این گزارش در حال تکمیل شدن است.