افغانستان

دختران دانش‌آموخته در ننگرهار: سرنوشت نامعلوم ما را آزار می‌دهد

دانش‌جویان دختری که از یک نهاد آموزش نیمه‌عالی خصوصی در رشته‌های بهداشتی فراغت یافته‌اند، می‌گویند که نگران آینده‌ی خود استند.

آنان که به‌تازگی از انستیتوت طبی خصوصی امام غزالی در جلال‌آباد فارغ شده‌اند، می‌گویند که نسبت به‌تغییرات در آینده امیدوار استند؛ اما سرنوشت نامعلوم، آن‌ها را آزار می‌دهد.

خانم مومند، از دانش‌جویانی است که به تازگی از رشته‌ی قابلگی فراغت یافته‌است.

او با بیان این‌که وی از آینده‌ی خود مطمین نیست و نه به‌نظام فعلی اطمینان دارد، گفت: «اگر به‌‎من آموزش عملی داده شود و زمینه‌ی کار فراهم گردد، می‌توانم به‌جامعه خدمت کنم.»

مومند تأکید کرد: «ما آرزو می‌کنیم که طالبان درهای معارف را به‌روی همه دختران بگشایند. دانش حق مردان و زنان کشور است. ما از سرنوشت کشور و خودمان ناراحتیم و امیدوارم بتوانم خدمت کنم.»

حدیثه دانش‌جوی دیگری است که در رشته‌ی قابلگی آموزش دیده‌است.

او می‌گوید: «در مورد آینده‌ام صحبت نمی‌کنم، ما فقط با فکر و اندیشه پیش می‌رویم، طالبان باید به‌زنان احترام بگذارند، زن‌ها نیز می‌توانند در هر زمینه خدمت کنند و به مؤفقیت برسند.»

مقام‌های طالبان در صحت عامه‌ی ننگرهار اطمینان می‌دهند که تلاش می‌کنند تا فرصت‌های شغلی را برای دانش‌جویان تازه فارغ شده در رشته‌ی طب، فراهم کنند.

داکتر امیر محمد آفتاب، رئیس صحت عامه‌ی طالبان برای ننگرهار تأکید می‌کند: «برای آن دسته از محصلانی که از طب ننگرهار فارغ التحصیل شده‌اند، کار کرده‌ایم تا زمینه‌ی کار را برای آن‌ها فراهم کنیم. ما در تلاشیم تا در مراکز صحی در شهر و ولسوالی‌ها، برای ایشان کار پیدا کنیم.»

دانش‌جویان تازه فارغ شده، بر استخدام افراد مسلکی در نهادهای دولتی اصرار می‌ورزند و می‌گویند که در حال حاضر، افراد غیرمسلکی در بسیاری از نهادهای دولتی به‌کار گرفته شده‌اند که بر زندگی فارغ‌تحصیلان تأثیر منفی گذاشته‌است.

روز چهارشنبه، مراسم فراغت ۲۵۰ تن از دانش‌جویان یک انستیتوت خصوصی در ننگرهار برگزار شد. این دانش‌جویان که ۱۰۰ دختر و ۱۵۰ پسر بودند، از طالبان می‌خواهند که در کنار پیدا کردن کار، زمینه‌ی آموزش‌های عملی را برای آنان فراهم کنند.