افغانستان

ساخت بنای یادبود از ناکامورا در ننگرهار

کار ساخت بنای یادبود برای «تتسو ناکامورا»ی جاپانی در نزدیکی پلِ بهسود شهر جلال آباد، امروز سه‌شنبه، به هزینه‌ی ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی تکمیل شد.

کار این بنا، در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود.

هدف از ساخت این بنا، احترام به کارکردهای تتسو ناکامورا در شرق کشور، به ویژه در جلال آباد است.

ناکامورا یک پزشک جاپانی بود که بخش زیاد زندگی‌اش را در افغانستان زیست و در سال ۱۳۹۸ در یک حمله‌ی مسلحانه در ننگرهار کشته شد.

او بخش بزرگی از سال‌های عُمرش را وقف بهبود زنده‌گی مردم افغانستان، به ویژه باشندگان ولایت شرقی ننگرهار کرد.

او ۱۱ سربند و آب‌رو را برای مهار آب کنر ساخت تا از این آب، برای سرسبزی و کشاورزی بخش بزرگ زمین‌ها در ننگرهار، کار گرفته شود.

وی رئیس نهاد خیریه‌ی جاپانی «پی‌. ام‌. اس» نیز بود. ناکامورا در حفر ۱۵۰۰چاه عمیق و فراهم‌سازی آب نوشیدنی برای ۶۵۰ هزار تن در ننگرهار، نیز کمک کرده بود.

ساخت دو مسجد و دو شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق کشور است.

ناکامورا در سال ۱۳۹۸ هجری-خورشیدی، کار ساخت کانال دوم «مروارید» را به هزینه‌ی ۱۵ میلیون دالر در ولسوالی خیوه‌ی ننگرهار آغاز کرده بود؛ اما پیش از گشایش این پروژه کشته شد.

باشندگان ننگرهار که در گشایش این منار (بنای یابود) اشتراک کرده اند، مرگ او را «ضایعه‌ی بزرگ» دانسته و می‌گویند که از آن زمان تاکنون، هیچ کار سودمندی، مشابه کار او در شرق کشور انجام نشده‌است.

عبدالله، باشنده‌ی شهر جلال‌آباد ننگرهار، می‌گوید که ناکامورا، نمونه‌ای از خدمات واقعی به‌کشور و مردم بود. او پیش‌نهاد می‌کند که پروژه‌های ناتمام ناکامورا باید تکمیل شود.

وی می‌افزاید: « ناکامورا، کارهای واقعی زیادی برای مردم أفغانستان انجام داد که هیچ شهروند کشور تا به‌حال انجام نداده‌است. ما امیدواریم که طالبان اکنون پروژه‌های ناتمام او را تکمیل کنند.»

مسؤول ولایتی سازمان پی. ام .اس جاپان در ننگرهار، می‌گوید که اخیرن یک کانال آب را در ولسوالی «کوز کنر» به هزینه‌ی یک و نیم میلیون دالر ساخته و بقیه در آینده‌ی نزدیک تکمیل خواهد شد.

نهاد پی. ام. اس، نزدیک به دو دهه است که در زمینه‌ی بهداشت و بازسازی در افغانستان فعالیت می‌کند.

ناکامورا هزاران جریب زمین در کانال مروارید که از آب رودخانه‌س کنر آب‌یاری می‌شود، ساخت و مردم را از ناداری نجات داد.

باشندگان ننگرهار امیدوار اند که با ساخت این بنای یادبود، بر میراث ناکامورا ارج گذاشته شود و نهادِ وی مانند خودش، به کارهای بازسازی در شرق کشور ادامه دهد.