افغانستان

افزایش سه برابر هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی

عکس از اداره ملی احصاییه و معلومات.

شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند طالبان هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی را تا سه برابر افزایش داده اند.

آنان می‌گویند که هزینه این شناسنامه‌ها برای هر فرد ۱۰۰ افغانی بود اما اکنون از هر درخواست کننده ۳۰۰ افغانی گرفته می‌شود.

تعرفه‌های بانکی که چند نقل آن به آمو فرستاده شده است نیز نشان دهنده افزایش هزینه دریافت شناسنامه‌های برقی اند.

احمد سهیل، باشنده بلخ می‌گوید: «سه ماه می‌شود بایومتریک کرده‌ام. تا حال شناس‌نامه خود را دریافت نکرده ام. در گذشته فی‌نفر صدافغانی اخذ می‌شد؛ اما حال طالبان از هر نفر سه صد افغانی اخذ می‌کنند، هیچ معلوم نیست دوصد افغانی دیگر به کدام منظور گرفته می‌شود.»

نادیه احمدی، باشنده کابل می‌گوید که دو ماه پیش برای شش تن از اعضای خانواده‌اش شناس‌نامه‌ی برقی گرفته است.

او می‌افزاید: «در آویز بانک ۱۰۰ افغانی نوشته بود اما کارمندان بالای صد افغانی خط کشیده نوشته اند ۳۰۰ افغانی. در این شرایط بد اقتصادی یک هزار و ۸۰۰ افغانی پرداخت کردم.»

عصمت‌الله، باشنده بغلان، می‌گوید که شش ماه پیش برای دریافت شناس‌نامه در خواست کرده بود اما تا اکنون موفق به دریافت شناس‌نامه خود نشده‌است.

او می‌افزاید: «وقتی که برای بایومتریک رفتم تعرفه بانک ۱۰۰ فغانی بود اما از پیش من ۳۰۰ گرفت. نمی‌دانم چرا.»

اخاذی از مردم

شمار دیگری از شهروندان کشور طالبان را به اخاذی متهم می‌کنند.

سدید، باشنده کاپیسا، که برای دریافت شناس‌نامه برقی درخواست داده‌است می‌گوید: «در صورتی که در تعرفه صد افغانی نوشته بود اما گفتند باید فی نفر ۳۰۰ افغانی پرداخت کنم. این اخاذی واضح طالبان است که از شهروندان گرفته می‌شود.»

پریان، باشنده پنجشیر، می‌گوید که سه ماه پیش برای شش تن از اعضای خانواده‌اش شناس‌نامه برقی گرفته است.

او می‌گوید: «برای شش تن از اعضای خانواده‌ام شناس‌نامه‌ی برقی گرفتم، کارمندان احصایه بدون دادن تعرفه بانکی از من هر نفر را ۴۰۰ افغانی گرفت.»

پاسخ طالبان

طالبان افزایش تعرفه بر شناسنامه‌های برقی را اقدامی از بهر قطع کمک‌های بیرونی به کشور می‌دانند.

به گفته یک سخنگوی طالبان، در یک سال پسین، ۲.۸ میلیون تن در کشور شناس‌نامه‌های برقی دریافت کرده اند که از این بخش شش میلیون افغانی گرد‌آوری شده‌است.

محمد حلیم رافع، سخنگوی طالبان برای اداره احصایه مرکزی،‌ می‌گوید: «حکومت پیشین تمویل کننده داشت. ما (طالبان) از همین طریق (افزایش در تعرفه بانکی) خود را تمویل می‌کنیم.»

یک منبع دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید که از دو هفته بدین سو روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سراسر کشور به دلیل نبود کارت متوقف شده‌است.

توزیع شناس‌نامه‌های برقی یکی از جنجالی ترین برنامه‌های حکومت محمد اشرف غنی بود که شماری از شهروندان غیرپشتون درج واژه‌ی ا«فغان» را در شناس‌های جدید حذف هویت شان می‌دانستند. طالبان دو ماه پس از تسلط‌ شان بر افغانستان روند توزیع شناس‌نامه‌ها برقی را از سرگرفتند.