افغانستان

ادامه‌ی کوچ اجباری مردم از ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار

منابع مردمی از ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار به‌خبرنگار تلویزیون آمو می‌گویند که به ادامه‌ی غصب خانه‌های باشندگان محل از سوی کوچی‌ها در دو روز گذشته، کوچی‌ها به‌ همکاری طالبان، بیش از ۱۰۰ خانواده را در مرکز ولسوالی خواجه بهاءالدین مجبور به ترک خانه‌های شان کرده‌ و به‌بیش از ۴۰۰ خانواده‌ی دیگر دو روز مهلت داده‌اند که خانه‌های ‌شان را ترک کنند.

به گفته‌ی منابع، کوچی‌ها به‌خانه‌های مردم در مرکز ولسوالی خواجه بهاءالدین هجوم آورده‌اند.

یک منبع، به شرط فاش نشدن نامش به خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «طالبان و کوچی‌ها، مردم محل را با تهدید و شکنجه از خانه‌های شان بیرون می‌کنند و هر کس را که در مقابل آنها صدا بلند کند، لت‌وکوب می‌کنند.»

او ادامه داد: «طالبان دی‌روز، چندین تن ازمردم محل را دستگیر کرده و با خود برده‌اند.»

این منبع افزود: «طالبان چهار تن از مردم محل را به اتهام عکس گرفتن از جریان لت‌وکوب مردم توسط کوچی‌ها بازداشت کرده و با خود به جای نامعلومی برده‌اند.

با این حال، گفته می‌شود که این خانواده‌ها اوزبیک تبار و تاجیک‌تبار استند و در زمان ریاست جمهوری برهان‌الدین ربانی در مرکز ولسوالی خواجه بهاءالدین و چندین روستای آن، مسکن ‌گزین شده بودند.

این درحالی است که طالبان مدعی استند، زمین‌هایی که در آن خانه ساخته شده، دولتی است و کوچی‌ها ادعا می‌کنند که زمین‌های شان غصب شده و باید ساکنان این منطقه از خانه‌های شان کوچ کنند.

مسؤولان محلی طالبان در تخار، در مورد کوچ اجباری باشندگان ولسوالی خواجه بهاوالدین چیزی نمی‌گویند.

در یک ماه گذشته، کوچی‌ها به همکاری طالبان، صدها خانواده را که باشندگان بومی ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار بودند، در مرکز و چندین روستای این ولسوالی کوچ اجباری داده‌اند.