افغانستان

وقوع انفجار در یک مسجد در وزارت داخله طالبان

پس از چاشت امروز چهارشنبه انفجاری در یک مسجد در وزارت داخله طالبان در کابل رخ داد.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، با تایید این انفجار، می‌گوید که در این مسجد برخی از کارمندان این وزارت و بازدیدکنندگان این وزارت برای ادای نماز می‌رفتند.

به گفته او، این مسجد اصلی این وزارت نیست. او در این باره جزییات بیشتر به دست نمی‌دهد.

در همین حال، ‌منابع از وارد شدن تلفات زیاد در این رویداد خبر می‌دهند.

در سه تصویری که به دسترس آمو قرار گرفته اند، امبولانس‌ها در محوطه وزارت امور داخله و یک جسد نیز دیده می‌شود.

شفاخانه ایمرجنسی در کابل می‌گوید که پس از انفجار در مسجدی در وزارت داخله طالبان، ۱۸ زخمی و دو کشته به این شفاخانه انتقال داده شده اند.

این شفاخانه می‌گوید که ۱۶ تن از زخمیان زیر درمان قرار گرفتند و دو تن دیگر مرخص شده اند.

در خبرنامه این شفاخانه آمده است که نوعیت این رویداد حمله انتحاری بود و ممکن است شمار زخمیان منتقل شده به این شفاخانه بیشتر شوند.

بر اساس این خبرنامه، شماری از زخمیان این رویداد به شفاخانه‌های دیگر در شهر انتقال داده شده اند.

این دومین انفجار در کابل در یک هفته گذشته است. پنج روز پیش، یک حمله کننده انتحاری آموزشگاه کاج در غرب کابل را هدف قرار داد که در آن حد اقل ۵۰ تن جان باختند و بیش از ۸۰ تن دیگر زخم برداشته اند.