افغانستان

مسموم شدن شماری از دختران دانش‌جو در خواب‌گاه دانشگاه کابل

شب گذشته، شماری از دختران دانش‌جو در خواب‌گاه مرکزی دانشگاه کابل دچار مسمومیت غذایی شدند.

یکی از نزدیکان این دختران مسموم شده در گفت‌وگو با خبرنگار تلویزیون آمو، با تایید خبر مسمومیت دختران در خواب‌گاه دانشگاه کابل گفت: «تا جایی که برای ما گفته شد، مسمومیت غذایی از طرف شب بوده‌است. در داخل پولی کلینیک داروی کافی و مناسب برای دانش‌جویان مسموم شده نبود و وضعیت چند نفر نیز وخیم بوده‌است.»

او با تاکید بر این‌که این دختران هم اکنون زیر مراقبت طالبان استند تا با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند، افزود: «این مسمومیت غذایی بر روی بعضی‌ها اصلن تاثیر نکرده بود؛ ولی وضعیت چند نفر کاملن وخیم بود.»

این منبع هم‌چنین تایید کرد، دخترانی که مسموم شده‌اند قصد داشتند صبح روز دوشنبه در واکنش به حمله‌ی روز جمعه به مرکز آموزشی کاج در دشت برچی راه‌پیمایی کنند؛ روی‌دادی که به گفته‌ی یوناما ۴۳ تن در آن جان باخته و ۸۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

نوارهای دیداری که از داخل خواب‌گاه دختران دانشگاه کابل منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که شماری از دختران ساکن خواب‌گاه در این دانشگاه، دچار مسمومیت غذایی شده‌اند.

به گفته‌ی منابع، وضعیت دختران مسموم‌شده هر لحظه در حال وخیم شدن است.

نزدیک به ۷۰ دانش‎جو مسموم شده‌اند

یکی از دیگر دختران دانش‌جو در خوابگاه دانشگاه کابل در این باره می‌گوید: «تعداد دختران مسموم شده خیلی زیاد است و آنها اجازه صحبت کردن با کسی و حتا حق ماندن استوری یا پست در فضای مجازی را هم ندارند. طالبان به آنها اخطار داده که با کسی صحبت نکنند و پوهنتون هم امروز فضای نظامی را به خودگرفته است.»

این دانشجوی دانشگاه کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی اجازه انتشار نام خود را نداد گفت: «طالبان به کسی اجازه بیرون شدن ندادند و طالبان بیشتر از هر وقت دیگر در اینجا حضور دارند و معلوم نیست که اوضاع از چه قرار است.»

یک آموزگار دانشگاه کابل نیز در این باره گفت: «طبق چشم دید من در پولی کلینیک دانشگاه جای پای نبوده و بیشتر از ۷۰ نفر از دختران مسموم شده به اینجا آورده شده بودند.»

دختران دانش‌جویی که مسموم شده‌اند، به شفاخانه تدریسی علی‌آباد کابل انتقال داده شده‌اند.

هنوز دلیل مسمومیت این دانش‌جویان دختر مشخص نیست.

‏در همین حال، احمد تقی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، مسمومیت دختران در خواب‌گاه دانشگاه کابل را رد کرده و گفته‌است که نزدیک ۵۰ دختر از اثر بی‌احتیاطی در مصرف غذا، دچار مریضی شده‌اند.

او افزوده‌است که این دختران، به موقع برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

خواب‌گاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل، یکی از بزرگ‌ترین خواب‌گاه‌های دانشگاه دولتی در افغانستان است که نزدیک به ۲ هزار دانش‌جوی دختر از چهار دانشگاه دولتی در کابل، در این خواب‌گاه سکونت دارند.