افغانستان

۵۵ شهروند هندو و سیکِ افغانستان به هند منتقل شدند

در آخرین تلاش‌های هند برای تخلیه‌ی هندوها و سیکهای افغانستان، ۵۵ تن از این اقلیت مذهبی، روز یک‌شنبه به هند منتقل شدند.

این روند تخلیه برای انتقال اقلیتهای مذهبی هندو و سیکهای افغانستان به هند، توسط دولت آن کشور رهبری می‌شود.

این‌ ۵۵ تن مشمول ۳۸ بزرگ‌سال و ۱۷ کودک اند که روز یک‌شنبه وارد میدان هوایی اندرا گاندی شدند.

این تخلیه‌ی ویژه توسط شرکت هواپیمایی آریانا از طریق کمیته ‌‌‌به همکاری دولت هند تسهیل شد.

وزارت خارجه‌ی هند برای آنان ویزه‌ی الکترونیکی صادر کرده بود.

پیش از این در ۳ آگست ۳۰ شهروند سیک و هندو‌ی افغانستان و در ۱۴ جولای ۲۱ تن از آنان به دهلی منتقل شده بودند.

افراد تخلیه شده در منطقه‌ی غربی دهلی، اسکان داده خواهند شد.

به گزارش رسانه‌های هندی، پونیت چاندوک، رئیس مجمع عمومی هند (IWF)در این باره گفت که هر چند این آخرین دسته از اعضای این دو اقلیت مذهبی است که تخلیه می‌شوند؛ اما هنوز هم ‌۴۳ سیک دیگر در افغانستان استند.

وی افزود که افراد باقی مانده برای حفاظت و مراقبت از کتاب «گورو گرانت صاحب» (یازدهمین مرشد روحانی آیین سیک) باقی مانده‌اند.

بربنیاد این ابتکار دولت هند، تا اکنون ۵۴۳ تن از این اقلیت مذهبی به غرب دهلی منتقل شده‌اند.

انتقال هندوها و سیکها به هند، پس از حمله به گوردواره (معبد سیک‌ها) در کارته‌ی پروان کابل در ماه جولای امسال تسریع شد.

این افراد در بدو ورود به دهلی نو، از وحشت زندگی زیر رژیم طالبان سخن گفتند.

کرپال سینگ که در کابل زندگی می‌کرد و یک فروشگاه کوچک داشت، در این مورد گفت: «هرگز نمی‌توانستم فکر کنم فرزندانم را در کابل به مکتب بفرستم؛ اما اکنون در هند می‌توانم به آینده‌ی بهتر امیدوار باشم.»

مانسا سینگ نیز درباره‌ی تجربه‌ی انتقال به هند گفت: «ما برای امنیت فرزندان مان به این‌جا آمده‌ایم و از دولت هند می‌خواهیم که ۴۳ برادر دیگر ما را که در افغانستان مانده‌اند، منتقل کند.»

پیش از سقوط جمهوریت ، دستِ کم ۷۰۰ سیک و هندو در افغانستان زندگی می‌کردند؛ اما تقریبن همه‌ای آن‌ها از ترس پی‌گرد قانونی و حمله‌های طالبان از کشور فرار کردند.