افغانستان

خداحافظی با قطر و سلامِ پُر رمز و راز به امارات

گروه فنی قطر سرانجام افغانستان را ترک کردند و به ماموریت‌ شان در میدان هوایی کابل پایان دادند.

قطر بیش از یک‌سال سرگرم کمک فنی در میدان هوایی کابل بود و سرانجام روز یک‌شنبه ماموریت گروه فنی آن کشور در افغانستان به پایان رسید.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در این باره گفت که قطر در زمان ماموریتش در بخش‌های برق‌رسانی، آب‌رسانی، بازسازی کیبل‌ها، فعال شدن وسایل مخابراتی میدان هوایی کابل و کنترول تاور، افغانستان را کمک کرده‌است.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، افزود: «قطر دو روز بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان، تیم تخنیکی خود را با یک پرواز به کابل آورد و در آن روز مهم با تمام تجهیزات فنی خود در میدان هوایی کابل با مهندسان کشور همکاری کرد. وسایل مخابراتی و هواپیماها مکمل تخریب شده بود، کنترول تاور کابل فلج بود و گروه فنی قطر با مهندسان افغانستان برای بازسازی آن همکاری کردند.»

وزارت امور خارجه‌ی طالبان هم نقش قطر را در فعال سازی میدان هوایی کابل مهم دانسته‌است.

سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی طالبان در توییترش نوشته‌است که قطر در بازگشایی و فعال نگهداشتن میدان هوایی کابل، نقش مهمی داشت.

در بخشی از آگهی‌نامه‌ی وزارت خارجه آمده‌است که ” از کشور دوست و برادر قطر به خاطر نقش مهمی که پس از فتح کابل در بازگشایی و فعال نگه‌داشتن میدان هوایی ایفا نموده‌است، تشکر می‌کنیم.”

در همین حال، قطر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آینده‌ی ناروشن افغانستان انتقاد کرد.

امیر قطر در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش همواره بر رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده‌است.

واگذاری مسوولیت بخش‌های فنی میدان‌های هوایی کشور از جمله موضوعاتی بود که در یک‌سال گذشته همواره مورد بحث بود؛ هرچند به نظر می‌رسید ترکیه یا قطر برنده‌ی این بازی باشند؛ اما به یک‌باره امارات توانست رضایت رهبران طالب را جلب کند و قرارداد مربوط را با طالبان امضا نماید.

آگاهان مسایل اقتصادی بر این باور اند که واگذاری هر سه بخش قرارداد میدان‌های هوایی کشور به شرکت گاکِ امارات متحده‌ی عربی، دوحه را آزرده ساخته‌است و این به زیان کشور است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «عدم قرارداد با قطر و به‌خصوص ترجیح قطر و ترکیه به امارات متحده‌ی عربی در هر سه بخش هوانوردی افغانستان، خودش یک نوع دست و پا زدن و حرکات دیپلماتیک از لحاظ منطقوی است که متاسفانه طالبان این کار را انجام دادند.»

اکتون افغانستان قرارداد خدمات زمینی، امنیت هوانوردی و حریم هوایی را به امارات متحده‌ی عربی واگذار کرده‌است.

پیش از این قطر، ترکیه و امارات متحده‌ی عربی برای گرفتن قرارداد میدان‌های هوایی کشور با هم رقابت داشتند که در نتیجه شرکت گاکِ امارات متحده‌ی عربی قرارداد تمامی بخش‌های میدان‌های هوایی افغانستان را به‌دست آورد؛ موردی که انتقادهای زیادی را به همراه داشت.