جهان

تدابیر حکومت امریکا برای تسهیل دسترسی مردم ایران به انترنت

عکس از رویترز

در ادامه اعتراض‌های گسترده در بخش‌های مختلف ایران و قطع دسترسی مردم به خدمات انترنتی،‌حکومت امریکا امروز جمعه تدابیری را برای تسهیل دسترسی شهروندان ایران به انترنت اعلام کرد.

خدمات انترنتی از سوی حکومت ایران پس از گسترده شدن اعتراضات مردم در برابر جان باختن مهسا امینی محدود شد.

وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید که حکومت این کشور دستورالعمل رعایت تحریم‌ها را نوسازی کرده است تا به شرکت‌های فعال در عرصه فناوری امکان عرضه گزینه‌های بیشتری از خدمات امن به مردم ایران را بدهند.

معاون وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید که نوسازی دستورالعمل رعایت تحریم‌ها دایره خدمات انترنتی قابل دسترس برای مردم ایران را افزایش خواهد داد.

این در حالی است که معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران ایست‌های بازرسی پولیس و موترها را به آتش کشیدند و تاکنون نشانه‌ای از کم شدن خشم مردم در برابر مرگ مهسا امینی دیده نشده است.

نگرانی ها از تکرار فاجعه اعتراضات خزان سال ۹۸ وجود دارد، اعتراضاتی که در برابر افزایش بهای نفت آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت، خونین ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد.