جهان

طرح مبارزه با بحران انرژی؛ تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای نشان دادن همبستگی با اوکراین

کمیسیون اروپا با ابراز این‌که همبستگی‌ شان با اوکراین ناگسستنی‌ است، شماری از پیشنهادهای خود برای محدود کردن بحران انرژی ناشی از حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین را معرفی کرد.

بهای بالای انرژی و تورّم بی‌پیشینه در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا پس از آن بالا گرفت که مسکو در واکنش به تحریم‌های این اتحادیه صادرات گاز خود به‌ اروپا را محدود ساخت.

این وضعیت سبب شده‌است که احزاب راست‌گرا استدلال کنند که تحریم‌های بیش‌تر از روسیه به اتحادیه‌ی اروپا صدمه می‌زند و باید کمتر شوند.

در حالی که اولنا زلنسکا، بانوی اول اوکراین، مهمان افتخاری در سخن‌رانی سالانه‌ی اتحادیه اروپا در پارلمان این اتحادیه بود، فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که تحریم‌ها تأثیر واقعی بر روسیه گذاشته و هم‌چنان باقی خواهند ماند.

فون درلاین که پیشنهادهای خود را برای کمک به‌خانواده‌ها و شرکت‌های اروپایی مشمول کاهش هزینه‌ی برق در سراسر بلوک ارائه داد، گفت که آن اتحادیه برای محافظت از خانوارها و مشاغل تلاش می‌کند.

او با پوشیدن آبی و زرد -رنگ‌های پرچم اوکراین و اتحادیه‌ی اروپا- گفت: «من با این اعتقاد که با شجاعت و همبستگی پوتین شکست خواهد خورد و اروپا پیروز خواهد شد، اینجا ایستاده‌ام.»