افغانستان

کاهش ۶۰ درصدی شمار دانش‌جویان در دانشگاه‌های خصوصی ننگرهار

صنف خالی یک دانشگاه در ننگرهار.

پس از سقوط جمهوریت و روی‌کار آمدن طالبان، روند جذب دانش‌جویان در دانشگاه‌های خصوصی ننگرهار ۶۰درصد کاهش یافته‌ و این سبب نگرانی مسوولان دانشگاه‌های خصوصی در این ولایت شده‌است.

مسوولان دانشگاه‌های خصوصی در ننگرهار می‌گویند که با ادامه‌ی این روند مجبور خواهند شد که دانشگاه‌های خصوصی را تعطیل کنند.

محمدکریم ناصری مسوول ارتباطات عامه‌ی دانشگاه‌های خصوصی با تایید نگرانی مسوولان دانشگاه‌های خصوصی ننگرهار می‌گوید که در مقایسه با گذشته، شمار دانش‌جویان به‌گونه‌ی بی‌پیشینه‌ کاهش یافته‌است.

ناصری می‌افزاید: «بعد از سقوط جمهوریت و افزایش بی‌کاری درکشور جذب دانش‌جویان جدید به تناسب گذشته ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته و اگر این وضعیت ادامه یابد، بیم آن می‌رود که شمار زیادی از دانشگاههای خصوصی بسته شود.»

به گفته او، آنان در این رابطه با وزیر تحصیلات عالی طالبان و هم‌چنان با رئیس الوزرا نشست‌هایی داشته‌اند که نتیجه‌ی مثبتی در پی نداشته‌است.

هم‌زمان با این، فارغان تازه‌ی صنف دوازدهم در ننگرهار نیز نگران آینده‌ی ‌شان استند.

آنان می‌گویند که درگذشته اعضای خانواده‌‌ی شان صاحب وظیفه بودند و می‌توانستند به کمک آنان درس بخوانند؛ اما اکنون ممکن است از ادامه‌ی آموزش بازبمانند.

امیدالله که باشنده‌ی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است، در این باره می‌گوید: «در ابتدا امیدوار بودم که تحصیلات عالی داشته باشم؛ اما با سرنگونی نظام پیشین و تحولات اخیر اکنون نمی‌توانم به تحصیلات خود ادامه بدهم و مجبورم برای امرار معیشت خانواده‌ام کار کنم.»

به گفته‌ی امید به‌دلیل بی‌کاری و افزایش نادارای ده‌ها تن از جوانان روستای ‌شان از فراگیری آموزش عالی محروم مانده‌اند.

رئیس خان که باشنده‌ی ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار است و تازه از صنف دوازدهم فراغت یافته، می‌گوید که آرزو دارد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی، در رشته‌ی دل‌خواهش نام‌نویسی کند.

او با بیان این‌که بسیاری از هم‌صنفی‌هایش به‌دلیل ناداری از فراگیری تحصیلات عالی بازمانده‌اند، می‌گوید: «تنها من هستم که به تحصیلات خود ادامه دادم. خیلی از دوستانم از ادامه‌ی تحصیل بازمانده‌اند، این سخت است که آرزوی تحصیل را داشته باشی و نتوانی آن را ادامه بدهی.»

استادان دانشگاه نیز از این وضعیت نگران استند، هارون هلال استاد دانشگاه می‌گوید که در سال روان، روند جذب دانش‌جویان در دانشگاه‌ها کم‌تر شده‌است.

او می‌افزاید: «هرسال پسران و دختران از قبل برای سپری کردن آزمون کانکور نام‌نویسی می‌کردند؛ اما متاسفانه امسال این پروسه خیلی کم‌رنگ شده و دانشکده‌هایی هم استند که هیچ محصلی در آنها نام‌نویسی نکرده‌است.»

کاهش در شمار دانش‌جویان در دانشگاه‌های خصوصی محدود به ولایت ننگرهار نیست؛ بل‌که این مشکل دامن‌گیر تمام دانشگاه‌های کشور است. مسوولان دانشگاه‌های خصوصی این مشکل را چالشِ بزرگ فرا راه خود می‌دانند.

این مسوولان تاکید می‌کنند که اگر طالبان برای جوانان در کشور زمینه‌ی کار را فراهم سازند، این جوانان ازفراگیری آموزش‌های عالی بی‌بهره نخواهند ماند و جلوِ بسته شدن دانشگاه‌های خصوصی نیز گرفته خواهد شد.

بربنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی دوره جمهوریت، ۱۴۳ دانشگاه خصوصی در کشور فعالیت دارند که پیش از سقوط جمهوریت ۲۱۰ هزار دانش‌جو در آن‌ها مشغول آموزش بودند.