افغانستان

انتقاد مردم نیم‌روز از دستور‌های تازه‌ی امر به‌معروف طالبان

نمایی از شهر نیمروز

مسوولان ریاست امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت نیم‌روز به تاز‌گی بر محدودیت‌های وضع شده از سوی این گروه در گذشته پافشاری و بر عملی شدن آن توسط مردم تاکید کردند.

مولوی عبدالغفار فاروق رئیس امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت نیم‌روز می‌گوید: «امارت اسلامی (طالبان) خود را مکلف می‌داند تا هرآن‌چه را که اسلام منع کرده‌است، از انجام آن توسط مردم جلوگیری کند و مردم را به  انجام اعمال خوب راهنمایی کند.»

وی هش‌دار داد که با افراد متخلف برخورد قانونی شده و به محکمه معرفی می‌شوند.

گفته می‌شود که مسوولان امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان در نیم‌روز در نشستی با کسبه کاران این ولایت به آن‌ها دستور داده‌اند که تمام نمازهای‌شان را در “جماعت” ادا کنند.

او هم‌چنان به صاحبان قهوه‌خانه‌ها (کافی‌شاپ‌ها) گفته‌است تا دروازه‌ی قهوه‌خانه‌های شان را ببندند و جلوِ نشر موسیقی پس از این  در تالارهای عروسی نیز گرفته شود.

حالا تطبیق اجباری این ره‌نمودها از سوی ریاست امر به‌معروف و نهی از منکر نیم‌روز با انتقاد باشندگان این ولایت روبه‌رو شده‌است.

شماری از باشندگان نیم‌روز در این باره می‌گویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان و انجام ره‌نمودهای‌شان به زور بالای مردم، میان اداره طالبان و رعیّت شکاف ایجاد می‌کند.

نثاراحمد باشنده‌ی نیم‌روز در این باره می‌گوید: «نباید بالای مردم به زور نماز خوانده شود؛ چون از دل نیست. کاری که بالای کسی به زور انجام شود، باعث می‌شود تا آن شخص نسبت به انجام همان کار بیش‌تر از پیش منتفر شود و باید به‌جای این کار، مردم برای خواندن نماز تشویق شوند.»

اسماعیل باشنده‌ی دیگر نیم‌روز نیز باورمند است: «نباید بالای مردم به زور راهنماییֱها را عملی کنند، اگر چنین کنند، مردم نسبت به حکومت و دین متنفر خواهند شد.»

از سویی هم مالکان تالارها‌ی عروسی می‌گویند که از زمان روی کار آمدن دوباره‌ی طالبان، موسیقی در این مکان‌ها نشر نمی‌شود.

آنان می‌افزایند که با مسدود شدن قهوه‌خانه‌ها، سرمایه‌های آنان از بین خواهد رفت و نمی‌توانند در دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

یک مدیر قهوه‌خانه در نیم‌روز در این باره می‌گوید: «من تقریبن بالای این کافی‌شاپ ۲۰ هزار دالر از هزینه‌ی شخصی مصرف کرده‌ام و حالا امارت اسلامی (طالبان) می‌گوید که شما این را ببندید! اگر این را ببندم، دیگر سرمایه ندارم که کار دیگر بکنم. همین حالا من از چندین جای از پول برق، دکان‌ها و غیره قرض‌دار هستم و اگر کافی‌شاپ ما را مسدود کنند، دیگر نابود می‌شوم.»

درویش احمد مالک یک تالار عروسی در نیم‌روز است، او که به دلیل دستورهای جدید طالبان کارش با دشواری روبه‌رو شده است، می‌گوید: «از زمانی که امارت اسلامی (طالبان) دستور داده که در داخل تالارهای ما هیچ موسیقی روشن نشود، ما با مشکل مواجه شده‌ایم. بر این اساس نباید مانع کار ما شوند ؛در غیر آن ما دیگر هیچ درآمد نداریم.»

این در حالی است که سه ماه پیش ریاست امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان به مالکان قهوه‌خانه‌ها در ولایت نیم‌روز گفته بود که تغییر شغل بدهند.