بازرگانی

بارا‌ن‌های پسین ۴۰ درصد از حاصلات انگور را در پروان فاسد کرد

تغییرات اقلیمی در پروان سبب شده‌است تا ۴۰ درصد از حاصلات انگور در این ولایت فاسد شود و بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی به کشاورزان زیان مالی برسد.

کشاورزان در پروان به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گویند که حاصلات انگور نسبت به سال پار بهتر بود؛ اما بارندگی‌های پسین در این ولایت سبب فاسد شدن انگور در این ولایت شده و زیان‌های هنگفت مالی را به آنان وارد کرده‌است.

ضیاءالدین صبورزاده یکی از کشاورزان می‌گوید که نسبت به سال پار، حاصلات انگور چشم‌گیر بود؛ اما بارش باران‌های پسین و تغییرات اقلیمی نیمی از حاصلات باغ او را فاسد کرده‌است.

او می‌افزاید: «باران‌های ۱۵ روز گذشته در ولایت پروان نیمی از حاصلات باغ ما را ویران کرد و درآمدی که از باغ خود آرزو داشتیم، برباد رفت.»

احمد شکیب یکی از باغ‌داران دیگر در ولایت پروان نیز می‌گوید: «تمام دارو ندار ما وابسته به حاصلات باغ ما بود که باران ویرانش کرد. از طالبان می‌خواهیم که برای ما کمک کنند.»

مولوی محمد نعیم رحمانی رییس زراعت، آب‌یاری و مال‌داری طالبان برای ولایت پروان می‌گوید که امسال حاصلات انگور در ولایت پروان ۱۰ درصد افزایش داشت؛ اما بارش باران‌های پسین در پروان ۴۰ درصد از حاصلات انگور را فاسد کرده‌است.

او می‌افزاید: «باران‌های پسین در پروان کشاورزان را ۳۵۴ میلیون افغانی زیان‌مند کرده‌است و ما تلاش داریم برای باغ‌داران کمک کنیم.»

بر بنیاد آمارها: ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در ولایت پروان زیر پرورش و تولید انگور قرار دارد که پیش از بارندگی، حاصلات آن ۸۸ هزار و ۵۱۱ تُن انگور پیش‌بینی شده بود.

پیش از این حاصلات باغ‌های انگور در ولایت پروان‌توسط بازرگانان محلی خریداری می‌شد؛ اما امسال انگور شمالی بنا بر نبود بازار مناسب برای فروش، به بهای ناچیز به بازار عرضه شده‌است.