افغانستان صحت

ایجاد آشیانه‌های صحی در روستاهای دور دست سمنگان

جریان برگزاری دوره‌های آموزشی

کمیته‌ی سویدن برای افغانستان قرار است ۲۳ آشیانه‌ی صحی را برای مردم ساکن در مناطق دوردست ولایت سمنگان ایجاد کرده و زمینه‌ی درمان رایگان در بخش نسایی و ولادی را برای زنان باردار فراهم سازد.

مسوولان این کمیته می‌گویند که ۲۱ بانوی جوان را از ساحات دور دستِ شش ولسوالی سمنگان گزینش نموده و در شهر ایبک،‌ زمینه‌ی آموزش قابلگی را برای آنان نیز فراهم ساخته‌اند.

سمیع طیب مسوول کمیته‌ی سویدن در ولایت سمنگان به آمو می‌گوید که ساخت آشیانه‌های صحی در ولسوالی‌های دره صوف بالا، دره صوف پایین، رویی و دوآب، خرم و سارباغ و حضرت سلطان آغاز شده  و ۵۰ درصد کارهای ساختمانی‌اش در روستاها پیش رفته‌است.

شریفه امیری،‌ هماهنگ کننده‌ی برنامه‌ی قابلگی کمیته‌ی سویدن در سمنگان می‌گوید که‌ این بانوان پس از فراغت، به همکاری این کمیته، زمینه‌ی خدمات رایگان را برای زنان محل فراهم می‌سازند.

او در ادامه افزود که برای قابله‌ها آشیانه‌هایی ساخته می‌شود که دارای چهار اتاق می‌باشد که دو اتاق برای زندگی آنان و دو اتاق دیگر برای ارایه خدمات بهداشتی است.

شمار دانش‌آموزان این مؤسسه از چالش‌ها و دشواری‌های زندگی در روستاهای‌شان یادآوری نموده و می‌گویند که ناگزیراند برای تداوی، ساعت‌ها در راه‌های پر خم‌وپیچ منزل بزنند تا به مرکزهای صحی برسند.

ناظمه و فروزان دو تن از شاگردان این کمیته می‌گویند که به دلیل دور بودن مراکز صحی،‌ گواه مرگ خیلی از نزدیکان‌شان‌ بوده‌اند.

مرضیه یکی از باشند‌گان سمنگان گفت: «مرکز صحی با ما پنج ساعت فاصله دارد، ترانسپورت نیست، راه آن هم خراب است، مردم توسط مرکب و اسب مریضان‌شان را به مرکزهای صحی می‌رسانند و این باعث از بین رفتن طفل و مادر می‌گردد. کسی نیست که در آن ساحات خدمات صحی ارایه کند و مردم جان‌‌شان را از دست می‌دهند.»

در همین‌حال مسوولان صحی ولایت سمنگان، این برنامه‌ی کمیته سویدن را سودمند دانسته و می‌گویند که سبب کاهش مرگ و میر مادران و فرزندان در این ولایت شده‌است.

محمد هارون پیمان، مدیر بخش پرستاری شفاخانه‌ی ولایت سمنگان می‌گوید که پیش از تطبیق این پروژه‌ها، آمار مرگ‌ومیر مادران در این ولایت زیاد بوده‌است.

کمیته‌ی سویدن بیش‌تر از ۴۰ سال می‌شود که در افغانستان در زمینه‌های گوناگون فعالیت دارد و طبق آمار اعلام شده از سوی این نهاد، سالانه نزدیک به ۸۷ هزار تن‌دانش آموز در افغانستان در مکاتب مربوط به کمیته‌ی سویدن اشتراک می‌ورزند و بیش از دو میلیون نفر خدمات بهداشتی را از درمان‌گاه‌ها و شفاخانه‌های این کمیته برای افغانستان دریافت می‌نمایند.