جهان

سفر هیئت سازمان ملل به اوکراین برای بررسی وضعیت نیروگاه هسته‌ای

گلوله باران و درگیری در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپورژژیا سفر تیمی اعضای سازمان ملل برای تحقیقات در این نیروگاه را چندین ساعت به‌تعویق انداخت.

با این حال رئیس این تیم گفت که آن‌ها متعهد به انجام بازرسی امنیتی خود از این نیروگاه هسته‌ای استند.

روسیه و اوکراین یک‌دیگر را متهم به‌کوشش برای خراب‌کاری برنامه‌ی این تیم از سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در این نیروگاه هسته‌ای در جنوب اوکراین کرده‌اند.

هرچند این منطقه توسط نیروهای روس اداره می‌شود؛ اما کارمندان این نیروگاه اوکراینی استند.

کمپنی انرژی هسته‌ای مربوط به دولت اوکراین می‌گوید که هیئت در یک ایست بازرسی نیروهای اوکراین در فاصله ۲۰ کیلومتری از خط اول نبرد منتظر بودند تا وضعیت اطراف نیروگاه امن‌تر شو‌د.

پیش از این، این نهاد گفته بود که گلوله‌باری نیروهای روسیه سبب شد تا یکی از دو راکتور عملیاتی در این نیروگاه خاموش شود.

مسکو می‌گوید که درحال حاضر برنامه‌ی اوکراین برای تصاحب این نیروگاه را خنثا کرده‌است.

یک خبرنگار “رویترز” در شهر نزدیک تحت کنترل روسیه گفت که یک ساختمان مسکونی به‌دلیل گلوله‌باران مورد اصابت قرار گرفت و مردم مجبور شدند در یک زیر زمین پناه بگیرند؛ هر چند مشخص نشد چه کسی شلیک کرده‌است.

در همین حال “سرگئی لاوروف” وزیر امور خارجه‌ی روسیه گفته‌است که مسکو هرکاری را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که این نیروگاه می‌تواند به‌گونه‌ی ایمن کار کند و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

هفته‌ها است که وضعیت در این نیروگاه هسته‌ای که بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا است، رو به‌وخامت گذاشته و مسکو و کیف مرتبن به‌خاطر گلوله‌باری در اطراف و تشدید ترس از فاجعه تشعشعاتی مانند: چرنوبیل یک‌دیگر را سرزنش می‌کنند.