افغانستان

جوزف بورل: مردم افغانستان بهای سنگینی برای انزوای کشورشان می‌پردازند

مسوول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید که طالبان در یک‌سال گذشته، هیچ نشانه‌ا‌ی از میانه‌روی نشان نداده و برعکس مانع آموزش دختران شده‌اند.

او در بیانیه‌ای درباره‌ی مداخله‌های خارجی و آینده‌ی دفاعی اروپا در پیوند به‌تسلط طالبان در افغانستان گفت که اروپا با انتخاب دشوار و انتخاب هوش‌مندانه روبه‌رو است و ما خواستار افزایش امنیت جمعی اروپا استیم.

جوزف بورل وضعیت مردم افغانستان را وخیم دانسته و در بیانیه‌اش تاکید کرده‌است که گرسنگی بخش گسترده‌ای از مردم (۷۰ درصد از جمعیت) افغانستان را فرا گرفته‌است و بسیاری از مردم این کشور در تبعید زندگی می‌کنند.

جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا تصریح کرد: «در سال گذشته، طالبان هیچ نشانه‌ای از میانه‌روی نشان نداده‌اند و برعکس وعده‌هایی که داده‌ بودند، همه دختران از آموزش منع شده‌اند. بخش بزرگی از افغانستان را گرسنگی فرا گرفته است. قابل درک است که هیچ دولتی، حتا پاکستان یا قطر طالبان را به رسمیت نشناخته‌است. در همین حال مردم افغانستان بهای سنگینی را برای انزوای کشورشان می‌پردازند.

مردم اروپا برای کمک به‌افغانستان دل‌سرد شده‌اند

در همین حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی بر این باور هستند که مردم اروپا برای کمک به‌افغانستان دل‌سرد شده‌اند و مسوول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا برای گردآوری کمک به‌مردم افغانستان چنین بیانیه‌ای را ارائه کرده‌است.

طارق فرهادی آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «جوزپ بورل باید به پارلمان اروپا و مردم اروپا تشریح کند که چرا از پول مالیه‌ی مردم اروپا به‌کمک برای مردم افغانستان ادامه می‌دهد؛ در حالی که مردم اروپا در رسانه‌ها از افغانستان چیز دیگری می‌شنوند. مردم اروپا درست تفکیک کرده نمی‌توانند که اروپا از کمک به‌مردم افغانستان بی‌علاقه شده و ضرور است که تغییر روش بیاید.»

بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، یکی دیگر از نگرانی‌های مسوول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا است.

یکی از فعالان حقوق زن در این باره می‌گوید که به دلیل بسته ماندن مکتب‌های دوره‌ی متوسطه و لیسه‌ی دخترانه، خانواده‌های بسیاری به‌بیرون از کشور رفته‌اند.

محسنه صبور فعال حقوق زن می‌گوید:” بسته ماندن مکاتب دوره‌ی متوسطه و لیسه، تبدیل به رنج مردم شده‌است و بسیاری از خانواده‌ها به کشورهای همسایه و فراتر از آن مهاجر شده‌اند. هیچ دختری دوست ندارد، بی‌سواد بماند. من به عنوان یک معلم در هیچ جای نصاب تعلیمی چیزی را خلاف شریعت ندیده‌ام.”

برخی از آگاهان مسایل سیاسی باورمند اند که عمل‌کرد طالبان درباره‌ی حقوق زنان و دختران سبب شده‌است تا روند به‌رسمیت شناختن افغانستان به‌تاخیر بیفتد و تا هنوز هیچ کشوری مشمول پاکستان و قطر افغانستان را به‌رسمیت نشناسد.