افغانستان

بازرسی خانه‌‌به‌خانه‌ی طالبان این‌بار در کندز

تصویری از شهر کندز

باشند‌گان مناطق زرخرید و زاخیل قدیم شهر کندز می‌گویند که طالبان از ساعت شش بام‌داد امروز جمعه بازرسی خانه‌‌به‌خانه را در این مناطق آغاز کرده‌اند.

از سویی هم یکی از باشندگان منطقه‌ی زر خرید این شهر می‌گوید: «از امروز صبح طالبان در منطقه‌ی ما آمده‌ و خانه‌های ما را تلاشی می‌کنند تا حال نمی‌دانیم که به‌خاطر چه تلاشی می‌کنند.»

در همین حال یکی از باشندگان منطقه‌ی زاخیل قدیم نیز می‌گوید: «افراد طالبان از ساعت ۸ صبح امروز تلاشی را در منطقه‌ی ما آغاز کرده‌اند که به گفته‌ی خودشان پشت مهمات می‌گردند.»

این درحالی است که طالبان ایست‌های بازرسی‌شان را در تمام ساحات شهر کندز برپا کرده‌اند و باشندگان این ولایت را به‌گونه‌ی جدی تلاشی می‌کنند.

قابل یادآوری است که طالبان در تمام کوچه‌ها نیز افرادشان را برای تلاشی مردم و وسایط نقلیه‌ی موظف ساخته‌اند.

گفتنی‌ست مسوولان امنیتی طالبان در ولایت کندز تااکنون در این مورد معلومات نداده‌اند.

این نخستین بار است که طالبان در ولایت کندز تلاشی خانه به‌خانه را آغاز کرده‌اند.

این درحالی است که باشند‌گان برخی از مناطق شهر مزارشریف نیز می‌گویند که طالبان از ساعت پنج بامداد پنج‌شنبه (۳ سنبله) روند بازرسی خانه‌‌به‌خانه را در ساحه‌ی “چهارراه محب” این شهر از مربوطات حوزه‌ی دوم امنیتی آغاز کرده‌اند. آنان می‌افزایند که طالبان تااکنون نزدیک به ۱۰ خانه را بازرسی کرده‌اند.

یکی از باشندگان حوزه‌ی دوم امنیتی شهر مزارشریف می‌گوید: «از امروز صبح طالبان در منطقه‌ی ما آمده‌ان و خانه‌ها را تلاشی می‌کنن. هنوز معلوم نیس که پشت چه می‌گردن؟»
از سویی هم طالبان با افزایش ایست‌های بازرسی در سطح شهر، ساکنان شهر مزارشریف را به‌گونه‌ی جدی تلاشی می‌کنند. طالبان در برخی از کوچه‌ها نیز افراد شان را برای بررسی مردم و وسایط نقلیه تعیین کرده‌اند.