افغانستان

واکنش تند طالبان به نشست آنلاین چهره‌های جهادی و سیاسی در تبعید

جلسه شماری از رهبران طالبان- 20 اسد 1401

شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در روزهای گذشته با برگزاری یک نشست آنلاین منشور خود را همگانی ساخت. در این منشور آمده است که اگر طالبان به جنگ و تصفیه قومی متوسل شود؛ مقاومت در ولایت‌های مختلف کشور گسترش خواهد یافت.

پس از رونمایی منشور شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و برگزاری نشست آنلاین رهبران این شورا حکومت طالبان می‌گوید که چهره‌های سیاسی دخیل در این نشست «کتله مفسد» است و نزد مردم آزمون خود را سپری کرده‌اند.

سخنگوی حکومت طالبان از اعضای این شورا می‌خواهد که از فرصت عفو استفاده کنند و به کشور بازگردند.

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، می‌گوید: «ملت از شما خاطرات بد دارند، عامل فساد شما بودید. اینان دعوای این را دارند که افغانستان اشغال شده است و درصدد تلاش (برای) نجات آن هستند. پیام واضح امارت اسلامی این است که هنوز هم دروازه عفو باز است اگر استفاده نشود در حالت شرارت‌تان به گور خواهید رفت و آرمان‌تان را به گور خواهید برد.»

در همین حال رییس شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان گفته است که اگر طالبان مانند یکسال گذشته به جنگ و تصفیه قومی متوسل شود و نیز افغانستان به مرکز هراس افگنی مبدل شود، مقاومت در ولایت‌های مختلف گسترش خواهد یافت.

محمد یونس قانونی؛ رییس شورای عالی مقاومت برای نجارت افغانستان گفت: «برای گسترش مقاومت و ایستاد‌گی ملی در سراسر کشور تا برچیدن بساط حاکمیت غاصبانه و نا‌مشروع طالبان و رسیدن به صلح و ثبات پایدار در نظام و دولتی منتخب، وارد اقدامی عملی خواهیم شد.»

صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، احمد مسعود، اسماعیل خان و استاد سیاف اعضای برجسته این شورا هستند.

برخی اعضای این شورا می‌گویند که درنخست، طالبان را از طریق فشارهای سیاسی وادار به تمکین به خواسته‌های مردم و تغییر روش خواهند کرد.

اجمل سهیل؛ آگاه مسایل مبارزه با هراس افگنی می‌گوید که هفته گذشته نشستی در شورای آتلانتیک برگزار شد و کارشناسان مبارزه با هراس افگنی به شمول امریکا پشتیبانی از جبهه مقاومت را در خصوص گردآوری اطلاعات یکی از گزینه‌ها پیشنهاد کردند و یکی از هدف‌های مهم برگزاری این نشست کشته شدن ایمن الظواهری در کابل و ارزیابی ارتباط طالبان با هراس افگنان جهانی بود.

اجمل سهیل؛ کارشناس مبارزه با هراس افگنی معتقد است: «در این نشست فیصله شد که گام بعدی امریکا و طرح آن در خصوص هراس افگنی چه خواهد بود، بحث‌های زیادی صورت گرفت. افزایش فعالیت‌ گروه‌های هراس افگن در افغانستان بررسی شد و گفتند که امریکا پس از خروج از افغانستان نیاز به شریک اطلاعاتی و استخباراتی دارد.»

شورای مقاومت برای نجات افغانستان در منشور خود از طالبان خواسته است که به مذاکره صادقانه جهت ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و سپس نظام و دولتی منتخب تمکین کنند.

ریاست شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دورانی و در پایان هر نشست شورا رییس آن تعیین خواهد شد.

این تشکیل عمده‌ترین ائتلاف سیاسی شمرده می‌شود که پس از یک سال در برابر امارت اسلامی (طالبان) ایجاد شده است.