جهان

پلوسی: امریکا می‌خواهد تایوان آزادی داشته باشد

دیدار ننسی پلوسی با رییس جمهور تایوان.

ننسی پلوسی رئیس مجلس نماینده‌گان امریکا که در یک سفر بی پیشینه تایوان رفته است می‌گوید که کشورش می‌خواهد که تایوان همیش آزادی و امنیت داشته باشد و امریکا از این پشتیبانی دست نخواهد کشید.

بانو پلوسی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پکن با تسای اینگ-‌ون، رییس جمهور تایوان، حضور یافت.

او در این نشست گفت که امریکا از وضعیت موجود پشتیبانی می کند و نمی خاهد که از راه زور چیزی به تایوان تحمیل شود.

در همین حال، رییس جمهور تایوان گفت که کشورش متعهد به حفظ موجود در سراسر تایوان است و مانورهای نظامی چین را که با سفر خانم پلوسی آغاز شده را یک واکنش غیر ضروری دانست.

چین و روسیه به این سفر خانم پلوسی انتقاد کرده و گفته اند که این سفر به نفع ثبات در منطقه نخواهد بود.