افغانستان

آزمون کانکور سال جاری با تاخیر برگزار می‌شود‌

جربان برگزاری کانکور در یکی از ولایت‌های کشور

وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که آزمون سراسری کانکور امسال با تاخیر پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد.

احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دلیل این تاخیر را عدم تکمیل درس صنف‌های اخیر دانشجویان به علت شیوع کرونا و رخصتی‌های اخیر در پی تحولات کشور بیان کرده است.

آقای تقی امروز (دوشنبه ۱۰ اسد) هر چند از زمان مشخص برگزاری آزمون ورودی به دانشگاه چیزی نمی‌گویند اما گفته که این آزمون پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد.

او با آنکه در مرود سرنوشت دختران دانش‌آموز که ماه‌ها از آموزش محروم مانده‌اند؛ چیزی نمی‌گوید اما گفته است که آزمون کانکور به صورت شفاف برگزار خواهد شد.

این درحالی است که ماه‌ها است که دروازه مکاتب بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است و آنان اجازه‌ی رفتن به مکتب را ندارند.

این درحالی است که در دروه اشرف غنی ولایت‌های کشور به سه دسته تقسیم شده بود و آزمون کانکور در سه مرحله برگزار می‌شد. کابل و بلخ آخرین ولایت‌های کشور بودند که باید این آزمون را برگزار می‌کردند. در مجموع آزمون ورود به دانشگاه‌های کشور باید در سه ماه اول سال برگزار می‌شد.

حال باید دید که طالبان پس از ماه سنبله توانایی برگزاری آزمون کانکور را دارند یا خیر؟ و آیا دختران می‌توانند در کانکور سال ۱۴۰۱ شرکت کنند یا خیر؟